Derfor kan Norddjurs Kommunes vindmølleplan være ulovlig!

Læs hele sagen som er indberettet til Statsforvaltningen.

I forlængelse af Norddjurs Kommunes godkendelse af Vindmølleplan,
beder vi om Statsforvaltningens stillingtagen til vores spørgsmål, der fremgår af dokumenterne 2, 4 og 5.

Dokumenterne 1 og 3 er informationer, som borgergruppen finder relevante, at Statsforvaltningen har kendskab til, og dokumenterne 6 – 19 er dokumentation.

 

Norddjurs den 15. marts 2016

På borgergruppens vegne

 

Karen Nørholm og Poul Bjarne Andersen  Vindmølleområde Ålsrode
Maria Nissen og Mogens Junker Larsen  Vindmølleområde Søby
Stig Jørgensen og Henriette Vendelbo  Vindmølleområde Hevring Ådal