Har Niels Basballe (S) sin egen opfattelse af den demokratiske proces?

Lars Norman Thomsen fra Lokalavisen interviewer Niels Basballe.
(Se og hør interview)

Basballe

Niels Basballe forklarer “Man kan sige, høringssvarene betyder meget” – “Den endelige beslutning, det er så, når man skal trykke på knappen inde i salen”. Lars Norman Thomsen spørger Niels Basballe “Og hvad trykker du?”, hvortil Niels Basballe svarer “Jeg trykker selvfølgelig JA til det.Vi følger den plan fra 2012”.


Kommentar: Hvordan kan du Niels Basballe mene, at høringssvarene betyder meget, når du allerede nu, inden høringssvarene er indsendt, har taget beslutningen. Skal høringssvarene for de ja-sigende KB-politikere blot se ud som om, at der foregår en demokratisk proces, men reelt har høringssvarende ikke nogen betydning.

Man kan på flere måde tænke, at socialdemokraterne har meget svært ved at gennemføre en demokratisk proces, da Niels Basballe i forbindelse med, at en socialdemokrat har skiftet holdning om kæmpevindmøller får sagt: “Der er en, der har fået sit mandat til at sige fra”. Som socialdemokrat skal man åbenbart have et mandat for at kunne skifte holdning.

Vi kan håbe, at der er flere ja-sigende socialdemokrater, som har mod og styrke til at lade den demokratiske proces fungere, og lytte til den viden om kæmpevindmøller, der så tydeligt er kommet frem siden 2012. Hvis man vil påberåbe sig, at man lytter til borgerne, må man en gang imellem vise tegn på, at det også er sådan.

Hvis man på forhånd udtrykker hvad man vil stemme til sidst – har man kortslutte den demokratiske proces og er i princippet inhabil.


(Se Notat om habilitet i forbindelse med vindmølleplanlægning, side 4)

Udsnit af notatet: 
Omstændigheder, der er egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. Det vil i almindelighed ikke medføre inhabilitet, hvis et byråds- eller udvalgsmedlem som led i sin almindelige politiske virksomhed på forhånd har givet udtryk for en stillingtagen til udfaldet af en bestemt sag. En kommunalbestyrelsesmedlem må godt udtale sig i generelle bemærkninger om regler eller praksis på et givent område under en verserende sag. Men udtaler et kommunalbestyrelsesmedlem sig vurderende om en verserende sag eller på anden måde indicerer, at han eller hun er forudindtaget med hensyn til afgørelsen, så kan det medføre inhabilitet. Det kan også føre til inhabilitet, hvis et byråds- eller udvalgsmedlem udtaler sig om, hvordan han eller hun vil stemme ved afgørelsen af en konkret sag, før sagen og dens oplysninger bliver behandlet i eksempelvis byrådet eller i et udvalg.

/pba@kaempevindmoeller.dk