Vindmølleflygtninge

Vindmøller smadrer naboers liv

Nabo til vindmøller døjer med hovedpine og manglende nattesøvn

Nordjyske.dk: 06. JULI 2015

BRØNDERSLEV: – Målingerne viser, at støjgrænsen på 20 db ikke er overholdt hverken i min stue eller udestue.
Per Risager er en af flere støjplagede naboer til de seks halvandet år gamle kæmpevindmøller i Pulsen i Brønderslev Kommune. Med udstyr fra Aalborg Universitet har han fået målt lavfrekent støj op til 32 db i sit hus, hvor grænsen er 20 db. 16 gange så højt som det tilladte.

– Mit blodtryk det steg lige fra dag et. Foruden blodtryk og hovedpine, så døjer jeg mange nætter med at få sovet igennem. Min livskvalitet er væk ved at bo i sådan et hus, siger han til P4 Nordjylland.
Ekspert i lavfrekvent støj professor emeritus i akustik Henrik Møller fra Aalborg Universitet, har analyseret målingen og slår fast, at støjen kommer fra vindmøllerne.

Beregnes og ikke måles

Men Brønderslev Kommune kan ikke gribe ind overfor vindmølleejerne, siger borgmester Mikael Klitgaard fra Venstre. Reglerne siger, at den lavfrekvente støj skal beregnes og ikke måles hos naboerne.
– Så indtil anden regel bliver vedtaget fra Miljøministeren, så kan vi ikke gøre andet end følge den lovgivning, der er på området, siger han til P4 Nordjylland.
At en måling ikke kan bruges, finder akustikprofessor emeritus Henrik Møller forkert.

– Jeg har en forståelse for, at man laver regler, der bruger beregninger. Men når man i den sidste ende har en regulær måling, så er det svært at se at beregninger, der viser noget andet, skulle være bedre end målingen, siger han.
Det er ifølge Henrik Møller mere reglen end undtagelsen, at beregningerne viser mindre støj end der reelt er. Beregningsmetoden tilgodeser mere de der vil stille vindmøller op, end naboerne.

 


 

Støjen gør os syge og tvinger os ud af vores egen bolig Lavfrekvent støj har forpestet Annemette Nielsens og Henrik Søndergårds liv og gjort deres ejendom mere eller mindre værdiløs. »Vi er desperate, og vores liv er sat på standby. Vi har fået frataget vores hjem,« siger Annemette Nielsen. Annemette Nielsen og Henrik Søndergård føler sig så terroriseret af den lavfrekvente støj, at de har set sig nødsaget til at flytte fra deres hjem. Først i campingvogn og senere sommerhus. De kan ikke sove og har alvorlige fysiske og psykiske gener.
Læs hele beretningen i Indland…


Nuværende naboer siger – kæmp med næb og klør…
Da der skulle opstilles kæmpevindmøller ved os, fik vi at vide, at det ikke ville genere os. Men vindmølleopstiller løj og kommunen løj. Jeg vil sige kæmp med næb og kløer, for der er ingen hjælp at hente når møllerne er sat op. For nuværende og kommende møllenaboer til store vindmøller kan det være et »RENT HELVEDE«!! Læs om naboernes fortvivlelse…


Når folk flygter fra deres hjem…
De kan ikke sove og flytter eller køber sommerhuse for at komme væk fra de store vindmøller. Borgerlige politikere ønsker bedre beskyttelse til naboerne og vil have kigget reglerne igennem.

»Når folk flygter fra deres hjem, er det jo ikke noget, som de gør for sjov eller for at få opmærksomhed. Så lad os nu imødekomme disse mennesker og tage dem alvorligt,« siger Hans Chr. Schmidt, der også bliver bakket op af Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen.

Læs hele artiklen i JP


Støj fra vindmøller er værre end ventet siger nabo…
Arne Friis Hansen
er nabo til de tre store vindmøller ved Gammelstrup. Han er overrasket over, at støjen er så generende og vil nu have kommunen til at lave en reel støjmåling. »Det er sådan en dyb og monoton lyd: vroom, vroom, vroom. Og den støj er meget værre, end vi havde forestillet os«. Sådan siger Arne Friis Hansen, der bor med sin familie godt ude på landet mellem Gammelstrup og Sparkær på Enrico Dalgas Vej nummer 9 – godt en kilometer fra de tre store vindmøller, der blev rejst på vindmølleområdet ved Gammelstrup sidste efterår.
»Vi er da vrede og bitre over, at stilheden er blevet brudt, og at der er politikere, der har sagt ja til, at det er blevet sådan.

Læs artiklen i Viborg Stifts Folkeblad


Det stopper jo aldrig..!
– siger Grethe og Henning Krogh. Allestrupgård-møllerne var et let offer for politikkerne.

se hele artiklen fra Landsbyer.dk


For nuværende og kommende mølle-naboer til kæmpevindmøller kan det være et »RENT HELVEDE«!!
Vi bor nabo til de 4 store møller ved Østergård i det nordlige Salling. Det føles som at være ufrivillig deltager i et ukontrolleret forsøg med, hvordan lavfrekvent støj (den dybe rumlen) påvirker mennesker. Det store problem er netop, at det er ukontrolleret!

Der kommer jo ingen og måler den faktiske støj om dagen, om natten, i stille vejr, i blæsevejr, i tørvejr eller i fugtig luft eller i regnvejr. Der kommer heller ikke nogen og undersøger de faktiske støjniveauer hos de ufrivillige deltagere (altså os der har valgt at bo i dette skønne landområde) i forsøget!

Læs brev fra Lisbeth Laustsen og Poul E. Kristensen.

Nabo-beretninger Salling


Du kan ikke flygte fra det…
»Den føles, som om en stor lastbil står i tomgang uden for hele tiden. Du kan mærke det, og du kan høre det. Men du kan ikke flygte fra det, og det går os på nerverne.«

Sådan lyder det fra Torben Lund-Hansen, nabo til fem vindmøller på 165 meter ved Høvsøre i Vestjylland.

Læs ingeniøren


Det var en busfuld rystede og skræmte borgere, der kørte hjem til Østbyen efter at have været i Ådum og besøge naboer til de eksisterende kæmpevindmøller der.

Vindmølle Gruppen Grindsted havde arrangeret bustur og besøg hos tre familier, som gennem de sidste par år har boet dør om dør med 135 meter høje vindmøller. Byrådspolitikere og alle beboere i Østbyen var inviteret, og 70 personer havde valgt at tage imod tilbuddet.
– Det var virkelig skræmmende at høre de menneskers historier. Deres liv, økonomi og helbred var mere eller mindre ødelagt. Jeg var lige ved at græde, da jeg hørte, hvor skidt de havde det, siger Per Normann, talsmand for Vindmølle Gruppen. Det var blandt andet beretninger om søvnløshed, økonomisk ruin og en 11-årig datter, der har fået epileptiske anfald og nu sover i bryggerset sammen med hunden for at kunne holde ud at være i huset, der rystede ham. Husene, der blev besøgt, ligger henholdsvis 550 meter og 1200 meter fra møllerne.
Turen gjorde så voldsomt indtryk på deltagerne, at der nærmest var oprørsstemning i bussen på vej tilbage til Grindsted, og Per Normann måtte da også vække sin kone, da han kom hjem for at få læsset de grumme historier af.

– Vi har nu besluttet, at vi vil have en advokat til at stå for vores indsigelse. Det her er så alvorligt og så skræmmende, at vi ikke tør tage nogen som helst chancer, siger Per Normann.

Hent artiklen


Vindmøller smadrer naboers liv

 06. JULI 2015 09:11
Nabo til vindmøller døjer med hovedpine og manglende nattesøvn

BRØNDERSLEV: – Målingerne viser, at støjgrænsen på 20 db ikke er overholdt hverken i min stue eller udestue.

Per Risager er en af flere støjplagede naboer til de seks halvandet år gamle kæmpevindmøller i Pulsen i Brønderslev Kommune. Med udstyr fra Aalborg Universitet har han fået målt lavfrekvent støj op til 32 db i sit hus, hvor grænsen er 20 db. 16 gange så højt som det tilladte.

– Mit blodtryk det steg lige fra dag et. Foruden blodtryk og hovedpine, så døjer jeg mange nætter med at få sovet igennem. Min livskvalitet er væk ved at bo i sådan et hus, siger han til P4 Nordjylland.

Ekspert i lavfrekvent støj professor emeritus i akustik Henrik Møller fra Aalborg Universitet, har analyseret målingen og slår fast, at støjen kommer fra vindmøllerne.