Naboer/video

Sundhedsskadelige virkninger af infralyd (fra vindmøller) omtalt i 22-Nyhederne på TV2

Nabo til kæmpevindmøller i Tarm – “Vi har fået vore livskvalitet totalt ødelagt”.

 

En film der sætter fokus på nogle af de problemer som store vindmøller udsætter lokalbefolkningen for. Problemer som vindindustrien med alle midler forsøger at nedtone, bl.a. ved at mistænkeliggøre de borgere der er modstandere af at få store vindmøller som naboer.
Denne film tager et opgør med vindindustriens påstand om, at ingen huskøbere er betænkelige ved at bo tæt på store vindmøller, og at huse
http://frontend.xstream.dk/tvmv/resources/swf/?id=31415&width=640

 

Oplæg af pensioneret overlæge Peter Prinds ved informationsmøde om vindmøller i Viborg Lounge den 27. marts 2014.
I hans indlæg fremfører han blandt andet en række eksempler på hvordan han mener vindmølleindustrien manipulerer med virkeligheden.