Lad ikke dette ske i Grenaa..!

Hjælp borgerne og den unikke natur omkring Grenaa mod Havnens Mega-vindmøller.

BREAKING: Grenaa Havn har nu valgt at stoppe projektet, men har alligevel valgt at afholde borgermødet.

Grenaa Havn’s bestyrelse planlægger lige nu at placere Mega-vindmøller ud for de fredede områder, enten nord eller syd for havnen. Møllerne er blandt de største i verden og bliver højere end boreriggen man lige nu kan se på havnen. Der findes i dag så meget viden og erfaring om konsekvenser for borgere, der udsættes for lavfrekvent vindmøllestøj, at tanken om et sådan projekt ikke burde opstå.

Hvis det lykkes Havnen at gennemtvinge dette projekt, bliver vilkårene for Grenaa-borgerne og naturen forandret de kommende 25 år.

Mød op til borgermødet den 11. januar kl 19:00 på Kystvejens Hotel i Grenaa og lad os sammen forhindre at dette sker.

 Borgergruppen

Notat: seneste forskning om konsekvenser på mennesker og dyr ved lavfrekvent støj