Grøn nødhjælp fra Danmark til verdens rigeste lande

Af Poul Bjarne Andersen, Grenaa

I Danmark har vi nu indrettet os sådan, at hver gang vi opstiller en ny vindmølle, sender vi næsten helt gratis denne produktion til nogle af verdens rigeste lande Norge, Sverige og Tyskland. Især Norge er glade for denne gestus, men også uforstående overfor denne naive tilgang til grøn omstilling.

Lige nu er det alle danske el-forbrugere der betaler for denne gavmildhed. (5-8 milliarder hvert år), men da dette er ulovligt skal pengene efter 1. januar 2017 findes ved øgede skatter eller lavere velfærd, hvis vi skal fortsætte denne strategi.

Hvorfor gør vi det?
Med energiforliget fra 2012 besluttede et folketingsflertal, at der skulle installeres en vis mængde MW (vindmølleenergi), ud fra daværende forudsætninger, og det skulle ske uanset hvad det koster og uden hensyn til mennesker, fredet natur, men dog under hensyn til enkelte dyrearter.

Det blev desværre ikke besluttet, at vi skal indrette os, så denne meget store økonomiske, natur  og menneskelige omkostning også skal komme det danske samfund til gavn. Det er jo danske el-forbrugere, der betaler for denne såkaldte grønne energi gennem meget lukrative tilskudsordninger til vindindustrien.

Kun ca. 10 pct. af de 42 pct. vi producerer, hovedsalig med vindmøller, evner vi at udnytte til danske forbrugere og alligevel fortsætter vi helt ukritisk med opstilling af flere og større vindmøller.

Vi gør det nok for at vise omverden, at vi er gode til at producere vindenergi. At det sker med ulovlige tilskudsordninger og utallige ulykkelige danske borgere, der mister værdier og livsvilkår, når disse kæmpe vindkraftanlæg placeres lige der hvor borgerne bor – ja, det er en skjult bagside af medaljen, som kun de færreste får kendskab til.

Skal vi fortsætte den vej eller skal vi genoptage grundlæggende danske værdier om at tage hensyn til hinanden og bruge disse ressourcer i det danske samfund.

Vi har brug for at afstemme politiske holdninger med den tid vi lever i, og ikke lade vore energipolitik styres af maksimal profit til nogle få i vindindustrien, men til ægte grøn tankegang til gavn for hele det danske samfund.

 Verdens rigeste lande behøver ikke grøn nødhjælp fra Danmark.  

Se dokumentation for verdens dårligste udnyttelse af vindenergi