Med forførelse kommer man langt…

Af Poul Bjarne Andersen

Danmark har verdens højeste el-produktion med vindmøller, men måske også verdens dårligste udnyttelse af denne vindenergi til danskerne.

Politikere og vindindustrien fremhæver ofte den store el-produktion med vindmøller i Danmark, men læg mærke til hvordan det formuleres når vind-budskabet skal sælges, – for eksempel siges der…

“42 % af det samlede danske el-forbrug kunne i 2015 dækkes af vindmøller”.

Virkeligheden er desværre, at kun ca. 10 % af vindenergien når frem til danske forbrugere.
(Se grafen og deklarationen fra Energinet.dk).
Derfor er nytteværdien alt for lille og man kan sige, at det er en hån mod den grønne omstilling i Danmark fortsat at investere i mere vindenergi som vi ikke evner at bruge, men som koster danske skatteydere milliarder i støttekroner hvert år.

Det er derfor hverken logisk eller ordentligt, at flere og flere danske borgere skal lide med de støjproblemer vindmøllerne medfører, når disse større og større støjende vindkraftværker placeres uden respekt for borgernes helbred, værdier og trivsel.

Lige nu forsøger Grenaa Havn med Borgmester Jan Petersen i spidsen, at gennemføre et kæmpe eksperiment med Grenaa-borgernes helbred og kommunens økonomi. (Norddjurs Kommune ejer 100 % Grenaa Havn A/S).

Det drejer sig om de tre 210 meter høje spanske test-kæmpevindmøller som Grenaa Havn planlægger at rejse ved havnen, helt tæt på Grenaa by. Det er også økonomisk en meget risikabel investering til omkring 500 millioner kroner, som Norddjurs-borgerne kommer til at hæfte for.
Det var en forførende borgmester der den 23. august 2016 fik overtalt et flertal i kommunalbestyrelsen til at mene, at den endelige beslutning lå bedst i Grenaa Havn’s bestyrelse, hvor borgmesteren er næstformand.

Mange lader sig desværre fortsat føre bag lyset af en stærk forførende vindmølle-lobby, hvor det kun er vindindustriens økonomi og magt der er vigtig.

Vi kan fortsætte med at svigte den ægte grønne omstilling, men vi kan ikke fortsætte med at svigte vore medborgere og lukke øjnene for nuværende og kommende vindmølleofre.

Vi borgere må forhindre denne panikhandling som borgmesteren og Grenaa Havn er i gang med.
Støt borgerne skriv under.