Hvorfor denne kamp – er der grund til bekymring?

Det strømmer fortsat ind med underskrifter fra Norddjurs-borgerne, der støtter borgergruppens forsøg på, at undgå Grenaa Havn’s plan om at opstille de tre meget store vindkraftværker helt tæt på Grenaa by. Som det måske er nogen bekendt, har ingen læger medvirket ved fastsættelse af støjgrænser og afstandskrav, da regler for vindmølleopstilling blev til lov, og det er først og fremmest støjproblemerne der får konsekvenser for borgerne nær disse anlæg.

Speciallæge Michael Rotne har skrevet et omfattende notat der afdækker hvorfor læger undres over den manglende lægefaglige inddragelse. Vore statslige myndigheder har alene valgt at følge vindindustriend bedste business case som grundlag for loven.

Hvis du er en af dem der synes, at Borgergruppens indsats mod dette projekt ligner udokumenteret brok, så håber jeg du vil bruge lidt tid på at læse dette dokument. Herefter vil jeg med største åbenhed prøve at forstå dine kommentarer.

Vi skal huske på, at vi får kun denne ene chance til at gribe ind, når først vindmøllerne står der, kan ingen fortryde det de kommende 15-20 år. (det er en investering til omkring 500 mio. kr.)

Jeg håber du vil læse hele dokumentet Hent notatet her

Venlig hilsen

Poul Bjarne Andersen