Talte Borgmesteren bevist usandt i byrådssalen..?

FUP eller FAKTA fra borgmester Jan Petersen

Af Stig Jørgensen, Sorvadvej 11, 8961 Allingåbro:

“Borgmester Jan Petersen havde den 12. september et meget laaangt læserbrev i Lokalavisen Norddjurs.

Længden betyder dog ingenting, – det gør derimod indholdet.

Borgmester Jan Petersen skriver blandt andet i sit læserbrev:

Så lidt mere faktuelt om vindmøllerne og beskæftigelsesperspektivet. Ifølge bilaget til kommunalbestyrelsen, er der flere muligheder i dette.For det første vil etableringen af vindmøller betyde, at der kan tilbydes billigere strøm i Grenaa til virksomheder, der er beliggende eller etablerer sig på havneområdet og det område, som knytter sig til havnen.

Vores borgergruppe har anmodet Norddjurs Kommune om aktindsigt i materiale, der vil kunne dokumentere borgmester Jan Petersen’s påstand om ”billigere strøm”, og vi har fået svar tilbage, at Norddjurs Kommune ikke er i besiddelse af en sådan dokumentation.

Vi må dermed konstatere, at borgmester Jan Petersen serverer udokumenterbare oplysninger som værende fakta…

Vil Norddjurs Kommune være så venlig snarest at fremskaffe denne dokumentation?

Med tanke på, at ”billigere strøm i Grenaa” har været et af de helt store salgs-parametre for testmølle-projektet, er det et rimeligt ønske fra borgergruppens side.”


Kommentar fra Poul Bjarne Andersen:

Det har senere vist sig, at Grenaa Varmeværk, allerede havde informeret Norddjurs kommune om, at det ikke er en mulighed at benytte vindstrøm fra de planlagte kæmpevindmøller på Grenaa Havn til opvarmning.

Dette viste Borgmesteren allerede på afstemningsdagen, men alligevel propaganderende han for det i sin salgs-tale til KB-politikerne. Borgmesteren brugte altså bevist en usandhed overfor sine politiker-kollegaer –  helt uacceptabelt vil de fleste nok mene. I Folketinget vil det give en alvorlig næse.

En vigtig information fra Jan Petersen som beslutningsgrundlag for vindmølleprojektet var altså FUP