Hele Grenaa by ligger i nærzonen for de 210 m høje vindmøller

Det kan få en helt afgørende negativ indflydelse for udviklingen i Grenaa, med fraflytning til følge. Testmøllerne ud for Grenaa bliver 210 meter høje.

For en 210 m høj vindmølle anbefaler Miljøministeriet, at der arbejdes med følgende konsekvenszoner:

Nærzone: 0-6,3 km
Mellemzone: 6,3-14 km
Fjernzone: 14 – 22,4 km

Nærzonen er defineret som det område, hvor vindmøllerne er det dominerende element i landskabsbilledet og deres proportioner tydeligt overgår andre landskabselementer. Rotationen vil medvirke til at øge vindmøllernes synlighed.

Miljøministeriets beskrivelser af zoner