Hvorfor denne ligegyldige attitude overfor borgerne fra Socialdemokraterne?

Udviser borgmester Jan Petersen og den resterende del af S-gruppen en ligegyldig attitude overfor borgerne? Det hævder en læser

AF CHRIS B. RASMUSSEN, STENSMARKVEJ 18, 8500 GRENAA:

“Det var skræmmende ved kommunalbestyrelsesmødet  23. august at opleve en borgmester og en socialdemokratisk gruppe presse et forslag om kystnære vindmøller igennem til videre behandling af Grenaa Havn A/S.

Dele af kommunalbestyrelsen og ikke mindst den socialdemokratiske gruppe har en fuldstændig ligegyldig attitude overfor borgerne i Norddjurs, når det handler om vindenergi. Man arbejder nu på at opstille tre kystnære vindmøller nord for Grenaa Havn – ret ud for et naturskønt, fredet og rekreativt strandengsareal.

Kommunalbestyrelsen og ikke mindst den socialdemokratiske gruppe har tre tabersager rundt om i Norddjurs kommune,  som omhandler opstilling af vindmøller. Man vil dog ikke opgive drømmen om vindmøller. Derfor ønsker man nu en placering i vandet og ikke langt fra Grenaa by.

Det hele bunder i håbet om, at en udenlandsk virksomhed vil etablere sig, hvis kommunen (Grenaa Havn) til gengæld køber og opstiller tre såkaldte testvindmøller hver med en højde på 210 meter  (til sammenligning er højden på kranen Samson, ca. 70 meter).

De nærmeste huse vil være beliggende cirka 850 meter fra møllerne. Hvorfor ikke vælge en placering ude blandt de 111 andre havvindmøller mellem Grenaa og Anholt, hvor de ikke generer – eller –  når der er tale om testmøller – i det nationale testcenter i Østerild?

Borgmesteren havde så travlt med, at det skulle besluttes her og nu uden at se på alternative placeringer eller på borgernes bekymringer, at forslaget desværre blev vedtaget. Det var sørgeligt at konstatere, hvor lidt det omgivende samfunds gener, interesserede beslutningstagerne.

Jeg kan sagtens se det fantastiske i drømmen om på sigt op mod 700 arbejdspladser. Men hvad med de nulevende borgere i Norddjurs/Grenaa?

Grenaa by og opland vil blive berørt af disse vindmøller i forhold til støj, lysgener og visuel  forurening, hvilket flertallet i kommunalbestyrelsen ikke ønskede belyst inden beslutningen. Er  håbet/ønsket om flere arbejdspladser større end borgernes velbefindende?

Kære borgere i Norddjurs Kommune.  Jeg håber, I vil være med til kæmpe kampen mod opstilling af disse megamøller ud for dette unikke og fredede strandareal, inden det er for sent.”