Vindmøllemodstandernes bannerfører, Henriette Vendelbo, lover vindmølleropstiller og ja-politikere kamp til stregen

Af Lars Norman Thomsen.

Natur- og Miljøklagenævnet er den centrale klageinstans på hele natur-, plan- og miljøområdet.

Nævnet kan forvente en skrivelse fra modstanderne af vindmølleprojektet i Hevring Ådal, hvis det ender med, at et flertal i Norddjurs Kommunalbestyrelse siger ja til, at vindmølleopstiller Erling Salling Olesen og hans firma, Ecopartner, kan rejse de seks planlagte vindmøller i området, når projektet skal afgøres i kommunalbestyrelsen i juni 2016.

Det sagde Henriette Vendelbo, modstander af vindmølleprojektet siden det kom på tegnebrættet for første gang for flere år siden, efter tirsdagens møde på Allingåbro Hotel, hvor VVM-redegørelsen blev fremlagt helt efter bogen og uden væsentlige nyheder.

Henriette Vendelbo havde da heller ikke de store forventninger forud for mødet. Undervejs skosede hun flere gange ordstyrer Kim Kofoed, Udviklingsdirektør i Norddjurs Kommune, for ikke at tillade, at de fremmødte borgere kunne få gang i en debat og lejlighed til at tilkendegive holdninger.

“Der har været symptomatisk for hele forløbet, at politikerne ikke har villet debattere med os borgere,” lød det fra Henriette Vendelbo, der dog fik en enkelt nyhed med hjem fra mødet, som hun fortæller om i dette videoindslag.

Kim Kofoed replicerede, at der ikke var tale om et debatmøde, men et orienteringsmøde, hvor der var lejlighed til, at de fremmødte borgere kunne blive klogere på en række af de ting, der står nævnt i VVM-redegørelsen.

Se videoindslag med Henriette Vendelbo

Henriette_08-03-2016


 

Kommentar: pba@kaempevindmoeller.dk
Vindmølleopstiller – Erling Salling Olesen’s lokkemad frister vist ikke de ramte borgere…
Efter en gennemgang af VVM-redegørelsen, som forventeligt var en hyldest til vindmølleprojektet, uden svar på egentlige risici og kritiske spørgsmål, forsøgte Erling Salling Olesen at lokke med opkøb af nogle af de ramte borgeres huse, samt mulighed for, at flere af de ramte borgere kan købe flere anparter, i det nu meget tvivlsomme vindmølleprojekt i Hevring Ådal.

Revisorgennemgangen viste da også, at det kan blive en meget risikabel investering, når tilskuddene er opbrugt. Borgerne efterlyser stadig en VVM-redegørelse på et fagligt objektivt niveau, og man må forvente at denne VVM-redegørelse fra firmaet PlanEnergi ikke opnår Norddjurs Kommunes mindstekrav til kvalitet.

Et kendetegn ved denne VVM-redegørelse er, at gøre enkle betragtninger og redegørelser kompliceret for at skjule de faktiske forhold og risici.