Ja eller Nej til kæmpevindmøller nær beboelse i Norddjurs

Her kan du undersøge din holdning til kæmpevindmøller nær beboelse i Norddjurs.

Hvad vil du svare til disse spørgsmål?

Synes du at kæmpevindmøller skal opstilles nær beboelse…

 1. Når nogle læger og støj-eksperter siger, at lavfrekvens vindmølletøj og infralyd er sundhedsskadeligt?
 2. Når borgere der bor ved kæmpevindmøller siger, “Det går ud over vores nattesøvn og det er svært at klare hverdagen”?
 3. Når dyr mistrives og aborterer misdannede fostre?
 4. Når læger i nogle tilfælde anbefaler at patienten bør bo et andet sted?
 5. Når borgerne står tilbage med usælgelige huse og kun har gælden tilbage?
 6. Når borgerne ikke længere kan tage lån i deres ejendomme, da friværdien er væk?
 7. Når landsbyområder med kæmpevindmøller må frygtes affolket og udviklingen stopper?
 8. Når den private ejendomsret ikke skal gælde vindmølleofre?
 9. Når vi allerede nu producerer langt mere vindstrøm end vi kan bruge?
 10. Når danske forbrugere betaler fuld pris for den vindstrøm vi må give væk til udlandet?
 11. Når danske vindmølleejere kan tjene mere ved at stoppe deres vindmøller når det blæser?
 12. Når vismænd udtaler, at grundet de høje energiafgifter koster hver 1 grøn arbejdsplads 2 arbejdspladser i andre brancher?
 13. Når vindmøllerne kun skaber få nye vedvarende arbejdspladser indenfor kommunen?
 14. Når danske el-forbrugere skal betale verdens højeste el-pris for at give tilskud til disse vindmøller?
 15. Når energikrævende virksomheder flytter arbejdspladser ud af landet for at kunne producere deres produkter?
 16. Når den danske CO2-reduktion betyder, at den sparede CO2-kvote blot sælges til et andet land, der har brug for at forurene mere?
 17. Når den danske CO2-udledning kun udgør 1 milliontedel af verdens CO2-belastning?
 18. Når danske tilskud til vindmølleindustrien er ulovlige i forhold til EU-konkurrenceregler?
 19. Når opstilling af vindmøller kræver overtrædelse af lov om dyrebeskyttelse og bevaringsværdig naturområder?
 20. Når opstilling af vindmøller ikke respekterer sikkerhedszoner for vindmøller fra DTU, (isafkast og havari)?
 21. Når nogle kommunal-politikere først arbejder aktivt for et ja til kæmpevindmøller og herefter melder sig inhabil på grund af private interesser i vindmøllerne?
 22. Når politikere fornægter fakta om skadevirkning på mennesker, dyr, arbejdspladser og samfundsøkonomi?
 23. Når vindmølle-planerne skaber så meget bekymring og blandt borgerne og deres fremtid ligger i hænderne på få politikere?
 24. Når der ikke er en plan for hvordan vi håndtere vindmøllesyge borgere?

Norddjurs Kommune har endnu ikke taget endelig stilling. Nogen vil nok undres over, at disse argumenter er nødvendige at gøre opmærksom på.

Bliver det et nej fra dig til disse enkle spørgsmål – så støt dine medborgere her.

/pba@kaempevindmøller.dk