Høringssvar fra borgerne om Søby-møllerne

”Borgere i Norddjurs – Viden om kæmpevindmøller” har til Norddjurs Kommune afleveret:

  • Ca. 420 høringssvar mod kæmpevindmøller i Søby.
  • Ca. 200 protestunderskrifter mod opstilling af kæmpevindmøller nær beboelse i Norddjurs.
  • En høringsrapport, udarbejdet af borgere, om VVM-redegørelsen med beskrivelse af 34 problemstillinger .

Disse høringssvar skal være en hjælp for vore politiker i den endelige beslutningsfase.

Høringsrapport fra borgerne: (hent borgernes høringsrapport her)


Afsluttende bemærkninger fra høringsrapporten:
VVM-rapporten udtrykker rapportskrivers subjektive holdning til vindmølleprojektet, men synliggør også betænkeligheder, som vore politikere kan bruge til at tage bestik af i beslutningsfasen.

Rapporten samt tilhørende indsigelser/høringssvar der følger, vil være med til at belyse, hvad der er på spil for borgerne i nærområderne til kæmpevindmøller.
Påtvinger man borgerne en fremtid, som borgerne ikke kan leve med og ikke kan slippe væk fra, så giver det modstand fra de borgere, der ellers i kommunal henseende lever anonymt.

Man kan endnu ikke snakke om en folkebevægelse mod kæmpevindmøller her i Norddjurs, men der er stærke kræfter på spil, når borgerne får den følelse, at der ikke er mere de kan miste – og det vækker solidaritet hos de øvrige borgere.

Borgerne vil den grønne omstilling – men ingen forstår, at de menneskelige og økonomiske ofre, skal være totale for enkelte borgere. For mange mangler der mening i fortsat at investere i mere vindstrøm, når vi ikke evner at bruge det.

Der er så mange muligheder for virkelig at gå den grønne vej og ikke blot gøre det symbolsk.
Norddjurs, som en kommune uden kæmpevindmøller nær beboelse, vil være en profil for nuværende og kommende borgere, der vil skabe trykhed, udvikling og tiltrækningskraft.

Norddjurs, som en kommune, der vil satse på grøn omstilling med fokus på at udnytte (med hjælp fra Staten) mere af den tilgængelige vindstrøm, giver mening.

Norddjurs, som en kommune hvor politikerne viser mod til at gøre noget ægte for den grønne omstilling, vil skabe respekt.

Når borgerne i Norddjurs ofre så store ressourcer på at være med i denne beslutningsproces er det fordi, konsekvenserne ved at gennemføre projekterne er altafgørende for deres værdier, livsvilkår og fremtid de kommende 30 år.
Kommunens politikere kan ikke hjælpe borgerne, når møllerne står der.

Men der er også noget dybere, der rører sig hos kommunens borgere, nemlig en følelse af at blive svigtet af nogle af de politikere, som man har haft tillid til og har troet på.

Med dette høringssvar håber vi, at bidrage til den endelige beslutning om et Norddjurs uden kæmpevindmøller i beboede områder.

Borgere i Norddjurs – Viden om kæmpevindmøller