Der kan ikke bo mennesker her siger Erling Sørensen

Kæmpevindmøllerne ved Vester Torup blev sat i drift i september 2015, altså for kun 4 måneder siden. Konsekvenserne for naboerne – her Erling Sørensen er nu fatale. Vi ligger lysvågen hver nat og til sidst knækker man sammen – der kan ikke bo mennesker her – siger Erling Sørensen”.

Vi har søgt kommunen om hjælp og vejledning og erstatning, så vi kan slippe væk herfra. Men kommunen har ikke muligheder for at hjælpe borgerne, når først de har truffet denne helt uforståelige beslutning, om at tvinge borgerne til at bo tæt på disse kæmpevindmøller.

Hvilken kommunalpolitiker kan stadig overvejer at stemme JA til opstilling af flere kæmpevindmøller tæt på deres borgere, når endnu en ulykkelig familie fortæller om deres naboskab til vindmøller?

Som det fremgår af indslaget, – og som vi borgere i Norddjurs også har fortalt VORES kommunalpolitikere, så kan kommunen ikke hjælpe borgerne, når først møllerne står der… Sådan er det!

Hvis det lykkes et lille flertal i Norddjurs kommune at gennemtvinge kæmpevindmøllerne i de planlagte områder, vil vi se de samme historier og krav om at hjælpe de mennesker til at slippe væk. Borgere og kommune bliver aldrig færdige med at forholde sig til ofrene, som skal hjælpes væk fra deres hjem inden de bliver så syge at de ikke kan hjælpes.

Borgere der får kendskab til denne viden, forstår ikke hvad der er ved at ske i vort land, og at dette kan blive virkelighed her i Norddjurs om kort tid. Der er stadig politikere i Norddjurs der vil stemme ja til kæmpevindmøllerne nær beboelse. Vær med til at undgå flere af disse menneskelige tragedier og skriv under her.

Hør Erling Sørensen’s historie fra TV2 Nord…

/pba@kaempevindmoeller.dk