Er kommunens særregel om vindmøllehøjde ulovlig?

lov_gælder_ikke

21. oktober 2015

Det korte svar er, at Norddjurs kommunens angivelse af minimums-højde for kæmpevindmøller i de planlagte vindmølleområder ikke overholder Naturstyrelsens regler.

Norddjurs Kommune/ Borgmester Jan Petersen fastholder, at kommunen ikke vil følge Naturstyrelsens generelle regler om angivelse af vindmøllehøjde og derfor ikke vil rette sig efter en henstillingen fra borgergruppen om at overholde reglerne.

Dette rejser nye spørgsmål:
Kan kommunen lave sine egne regler og slippe afsted med det?
Hvornår skal regler overholdes?
Har det konsekvenser når Norddjurs Kommune ikke følger reglerne?


Baggrund for ovenstående:

Hent dokument om særregel

Til borgmester Jan Petersen, kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt og gruppeformand for Venstre Hans Husum.

Vi gør i det vedhæftede dokument opmærksom på ulovligheden af brug af særregler.

På kommunalbestyrelsesmødet tirsdag den 20. oktober 2015 bedes følgende punkt derfor taget af dagsordenen:

  1. Godkendelse af forslag til VVM-redegørelse, kommuneplantillæg og lokalplan for opstilling af vindmøller øst for Søby

Norddjurs den 17. oktober 2015

På borgergruppens vegne

Karen Nørholm og Poul Bjarne Andersen, Vindmølleområde Ålsrode

Maria Nissen og Mogens Junker Larsen, Vindmølleområde Søby

Stig Jørgensen og Henriette Vendelbo, Vindmølleområde Hevring Ådal