1 grøn arbejdsplads koster 2 arbejdspladser i andre sektorer

MIKKEL HOFFMANN-RASMUSSEN 28/10/14

Skaber den grønne omstilling arbejdspladser?

Dette er et andet argument, som tit bliver brugt for at retfærdiggøre udbygningen med vindkraft – at det skaber eksport og arbejdspladser i Danmark. Dette er en sandhed med store modifikationer. Isoleret set skabes der arbejdspladser og eksport i den grønne sektor. Men som tidligere nævnt, har vores vismænd beregnet, at vi mister op til to arbejdspladser i andre sektorer for hver arbejdsplads som skabes i den grønne sektor. Dette sker fordi den grønne sektor er tilskudskrævende, og alle danskere skal betale høje afgifter på el for at støtte den grønne sektor. Konsekvensen er, at vi alle sammen ender med at få færre penge til andet forbrug, således at producenter af andre varer får solgt færre af deres produkter, tjener mindre og ansætter færre. For vores samfund som helhed er det altså ikke værdiskabende at satse på grøn energi. Tvært imod.

Men så har den grønne omstilling vel i det mindste en positiv effekt på klimaet….eller?

Danmark er en del af CO2-kvote systemet i EU. Når vi over-opfylder vores forpligtelser til at reducere vores CO2-udslip, betyder dette blot, at andre lande kan udlede mere CO2. Netto-effekten af den danske udbygning med vindkraft er altså nul i forhold til CO2-udledning og klimaet. Dette har energiministeren selv indrømmet. CO2-kvote systemet omfatter el-produktion, men ikke fx transport og landbrug, som faktisk udleder mere CO2 end vores el-produktion. Hvis den danske målsætning virkelig var at nedbringe udledningen af CO2, kunne dette gøres ved i større grad at fokusere på fx transport- eller landbrugssektoren, som ikke er omfattet af CO2-kvotesystemet. Men dette har, forunderlig nok, ikke den store, politiske interesse.

Et andet ofte brugt argument for den voldsomme udbygning med vindkraft her hjemme er, at Danmark skal vise vej og gå foran med et godt eksempel. Udbygning med vindkraft ER enormt dyrt for samfundet og stadig tilskudskrævende. De færreste lande vil have betalingsvilje, for ikke at sige betalingsEVNE, til at følge det danske eksempel. Når vi i Danmark satser så mange tilskudskroner på udbygning med vindkraft, og dertil giver 96% af forskningsmidlerne til VE til netop vindkraft, risikerer vi at forpasse muligheden for at finde den løsning som er opnåelig for alle og som således faktisk KAN redde vores klima.

Naboerne til dagens store vindmøller har førstehånds kendskab til konsekvenserne af den omfattende udbygning med vindkraft, som sker i dag. Er det klimauvenligt og usolidarisk at påpege, at vindkraften i virkeligheden har nogle enormt store økonomiske, menneskelige og landskabelige omkostninger? Det er det naturligvis ikke. Især ikke set i lyset af, at vi danskere påfører os selv disse enorme omkostninger, helt uden at det har nogen reel effekt på klimaet? Det er tvært imod meget svært at forstå, HVORFOR vi skal finde os i at bære disse omkostninger?

For vel er vi villige til at betale til et godt formål – såsom mindre forurening – men er vi villige til at betale SÅ meget – 100 mia. kr. ekstra PER ÅR – til noget som slet ikke opfylder dets formål?

Læs mere om prisen for nuværende grøn omstilling…