Tankevækkende…

Norddjurs-borgere, nær de planlagte vindkraftværker, kæmper for retten til at leve videre i deres eget hjem, uden støjtrusler og forringet livsvilkår grundet de store vindmøller.

Samtidig kæmper flere kommunale politikere og deres familier og venner, for at opnå en god investering og gevinst i de samme vindmøller.

Et tankevækkende udgangspunkt for en kommunal beslutning, der for de vindmølleramte borgere får konsekvenser 20-30 år ud i fremtiden.

28f

Info fra redaktionen på kæmpevindmøller.dk