Politik til salg – Hemmelige møder mellem staten og vindmøllebranchen

»Vi har hele tiden vidst, at det var aftalt spil mellem branchen og Miljøstyrelsen – siger Tone F. Brix-Hansen. Støjbekendtgørelsen er ikke det stykke papir værd, som den er skrevet på,« siger  formanden for Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller


INDLAND 16.12.2014

Vindmøller: Regler for lavfrekvent støj fra vindmøller blev udarbejdet ved en række møder uden referat mellem Miljøstyrelsen og vindmøllebranchen. Politikere kritiserer forløbet, og naboer til vindmøller kalder processen for aftalt spil.