Kæmpevindmøller skal placeres op til 750 meter fra offentlig vej

Konsekvenser ved isafkast fra kæmpevindmøller:

Hvis et isstykke på 1,0-1,5 kg rammer en bil,
antages det, at sandsynligheden er 10% for
at i gennemsnit 1,5 personer i bilen mister livet.

Maria Nissen og Mogens Junker Larsen fra Søby har forespurgt DTU om forholdsregler ved placering af vindmøller nær offentlige veje. Svaret fra DTU beskriver, at der er forskellige sikkerhedsafstande afhængig af hændelsen:
Ved løbskørsel af vindmølle er sikkerhedsafstanden 4-5 gange vindmøllehøjden altså op til 750 meter for de planlagte kæmpevindmøller i Søby, Hevring og Aalsrode
Ved kraftig overisning er sikkerhedsafstanden 2-3 gange vindmøllehøjden altså op til 450 meter for de planlagte kæmpevindmøller i Søby, Hevring og Aalsrode

Vi forventer at Norddjurs Kommune vil overholder disse regler og lade sikkerhedsafstande indgå i VVM-redegørelser og derefter korrigere eller opgive de nuværende vindmølleplaner. Opfyldelse af disse sikkerhedskrav betyder at der maksimalt er plads til 2 kæmpevindmøller i område 13 Øst for Søby.

/Sammenslutningen Borger i Norddjurs – Viden om kæmpevindmøller


Information fra DTU-Risø

Kraftig overisning af vindmølle og omgivelser

I forbindelse med isslag og snestorm er der risiko for nedfald af is eller sne. Ophold direkte under vindmøllen frarådes.
Evakuering og afspærring fortages i en radius på 250 til 400 meter fra møllen afhængig af møllehøj-den og de lokale forhold. En huskeregel er, at der skal afspærres i en afstand på ca. 2-3 gange vind-møllens totalhøjde.
Aktiviteter
• Afspærring af veje og indfaldsveje til området.
• Vurdering af vindmøllens totalhøjde.
• Vindhastigheden og vindretning på lokaliteten.
• Observation for nedfaldsdele/isklumper fra vinger
• Kontakt til ejer/driftsansvarlig for møllen
• Rapportering

 

Løbskkørsel/havari eller kollaps af mølle eller tårn

Indtil situationen er vurderet og under kontrol foretages en afspærring på 600 meter omkring vindmøl-len.
En huskeregel til brug for afstand ved løbskkørt mølle er ca. 4-5 gange vindmøllens totalhøjde.
Aktiviteter på lokaliteten
• Afspærring af veje og indfaldsveje til området.
• Underretning af beboere og sikring ved nærliggende bygninger.
• Vurdering af vindmøllens totalhøjde.
• Vurdering af vindhastigheden og vindretning på lokaliteten.
• Vurdering af om der er risiko for tordenvejr
• Evt. kontakt til ejer/driftsansvarlig for møllen
• Evt. kontakt til elselskab for afbrydelse af møllen fra nettet
• Observation for nedfaldsdele fra vinger
• Rapportering