En pagt med hvem..?

Glansen kan let gå af den grønne ideologi, når vi søger bag om de officielle gode intentioner.

Formand for miljø- og teknikudvalget Jens Meilvang (LA) og Borgmester Jan Petersen drog i 2012 sammen til Bruxelles for at underskrive Borgmesterpagten. Ved at underskrive Borgmesterpagten har Norddjurs Kommune frivilligt forpligtet sig til at øget energieffektiviteten og brug af vedvarende energikilder i kommunen. Jens Meilvang har sammen med sit udvalg udarbejdet en “Handleplan for bæredygtig energi”, og deri står der: ” i særdeleshed etablering af store vindmøller i de udpegede områder, er således afgørende for opfyldelse af Borgmesterpagtens mål “.

Borgmesterpagten er en hensigtserklæring om at reducere CO2-udslippet 20% inden år 2020. Men Norddjurs Kommune sigte langt over og har sat 55% som mål. Dette er måske forklaringen på, hvorfor det er vanskeligt at tage hensyn til de borgere der skal bo tæt på vindmøllerne.

“Tilfældigvis” er det så heldigt at Jens Meilvangs svigerfar var på udkig efter områder til opstilling af kæmpevindmøller, og opsøgte derfor de lodsejere der skulle ligge jord til. Meilvangs svigerfar har nu indgået aftaler med lodsejere om at opstille hele 75 % af møllerne i de tre områder der p.t. er i spil. Norddjurs Kommune arbejder aktuelt på at opstille 12 kæmpevindmøller i 3 vindmølleområder i kommunen og i alt er der planer om at opstille 33 kæmpevindmøller.

Jens Meilvang er nu erklæret inhabil og må ikke deltage i yderligere behandling af 2 ud af de 3 vindmølleprojekter – det må Jens Meilvang ikke, fordi hans nærmeste familie har indgået disse aftaler med lodsejerne om at opstille 9 af de 12 vindmøller.

Er det et tilfældigt sammentræf eller endnu en pagt..?