Naboer flygter fra lavfrekvent støj fra kæmpevindmøller

 Vindmølleflygtninge: De kan ikke sove og flytter eller køber sommerhuse for at komme væk fra de store vindmøller. Borgerlige politikere ønsker bedre beskyttelse til naboerne og vil have kigget reglerne igennem.

»Når folk flygter fra deres hjem, er det jo ikke noget, som de gør for sjov eller for at få opmærksomhed. Så lad os nu imødekomme disse mennesker og tage dem alvorligt,« siger Hans Chr. Schmidt, der også bliver bakket op af Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen.

Læs hele artiklen i JP