Miljøstyrelsen anklages for at fifle med vindmøllestøj

Ifølge eksperter manipulerer Miljøstyrelsen med støjberegninger til skade for vindmøllenaboer

De nye støjregler for vindmøller, som miljøminister Ida Auken (SF) netop har sendt i høring, er udarbejdet på et mangelfuldt grundlag: Beregningerne, som er grundlag for reglerne, giver alt for lave tal for møllernes lavfrekvente støj – og tillader dermed, at møller står tættere på beboelse, end hvad der er videnskabeligt forsvarligt.

TIDSLINJE SLAGSMÅL OM MØLLESTØJ

  • 2006: Miljøstyrelsen fjerner grænseværdier for lavfrekvent støj fra møller: Så længe grænsen for almindelig støj er overholdt, er lavfrekvent støj ikke et problem, argumenterer styrelsen.
  • 2006-10: Aalborg Universitets akustikeksperter forsøger gentagne gange at fortælle styrelsen, at forskningen tværtimod viser, at lavfrekvent støj ofte er et problem, selv om grænsen for almindelig støj er overholdt.
  • Nov. 2010: Kammeradvokaten giver Aalborg-forskerne ret i, at Miljøstyrelsen har glemt både Thylejren og Hjardemål By i støjvurderingen af testmøllecentret i Thy. Folketinget kræver, at forskerne inddrages i udformningen af generelle regler for lavfrekvent støj.
  • 2011: Aalborg-forskerne præsenterer konkrete kritikpunkter til Miljøstyrelsens støjforslag, men styrelsen vælger at se bort fra dem i den bekendtgørelse, der sendes i høring 3. november.

Men i Sverige vil professor i arbejds- og miljømedicin Kerstin Persson Waye fra Göteborg Universitet godt bakke Aalborg-forskerne op:
»Den danske miljøstyrelses målinger af lydisolation er fundamentalt forkerte, og dataene bør kasseres«, skriver Persson Waye sammen med Aalborg-forskerne i det videnskabelige tidsskrift Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control.

Læs mere i Politikken.dk