Støj-advarsel fra Australien, USA/Canada og Frankrig

Direkte fra brevet…

Den 29. april 2015 var 20-årsdagen for International Noise Awareness Day, derfor ønsker vi at advare jer om farerne ved vindmøllers infralyd og lavfrekvente støj (ILFN), som stort set og bevidst har været ignoreret af den globale vindmølleindustri, politikere og endda sundhedsmyndigheder. Verden over har vindmølleindustrien forsøgt at presse deres vindmøller så tæt på folks hjem som muligt, af hensyn til profit, men på bekostning af de lokale beboeres helbred. Det er blevet bevidst overset, at den pulserende infralyd er kendt for at forårsage søvnforstyrrelser og alvorlige sundhedsproblemer. Offentlige myndigheder er blevet medskyldige ved at ignorere de eksisterende videnskabelige beviser og skadevirkninger.

Hent artiklen