Nuværende fortvivlede naboer til kæmpevindmøller burde høres…

Af pba, redaktionen på kæmpevindmøller.dk, november 2015:

Hvad er rimeligt og ikke rimeligt – hvor meget skal man kunne tåle af støj i sit eget hjem og hvor meget forringet livskvalitet er acceptabelt. Når man hører på de borgere, der i længere tid har været nabo til kæmpevindmøller, er det gennemgående udsagn, at kommune og øvrige myndigheder ikke lytter til dem, selvom de føler sig truet på deres helbred.

En gruppe borgere i Randers som forsøger at lever med problemerne, har indkaldt politikere til samtalemøde for at advare og forhindre at flere bliver ofre for de stærke kræfter der presser på, for at opstille disse store vindkraftanlæg nær beboelse – og det ser ud til at Randers Kommune lytter.

I Norddjurs Kommune er situationen måske en helt anden. Vi stille spørgsmål til Norddjurs Kommunalbestyrelse, men fra Borgmesterens regerende flertal hører vi kun borgmesterens universelle svar. “Vi følger blot reglerne” eller “det er et statsligt anliggende”. Det er den dialog borgmesteren indtil videre har valgt.

Sammenslutningen af “Borgere i Norddjurs – Viden om kæmpevindmøller” arbejder for at formidle information som ikke kommer frem via myndighederne. Vi bliver ofte mødt med, at der ikke findes dokumenteret viden om den skadelige virkning fra disse vindkraftanlæg, men sådan er det ikke.

Men hvad med at lytte til dem der bor midt i disse støjfelter. De siger bl.a.:

“Sandt at sige, har vi fået vores livskvalitet totalt ødelagt”

”Vi er desperate, og vores liv er sat på standby. Vi har fået frataget vores hjem”

”Det kan være et »RENT HELVEDE!!”

”Vi er tvunget til at flygte fra vores bolig, efter vi i 2013 blev nabo til 6 store vindmøller”.

”I begyndelsen tog vi væk hver eneste weekend for at få lidt søvn, men i længden kunne vi ikke holde til det. Det var ren tortur, og nu er vi flyttet”.

Kan vi leve med, at vore medborgere skal behandles på denne måde?

Men husk – dette drejer sig kun om at især kæmpevindmøller skal placeres rigtigt!!!

Se flyer: Kæmpevindmølle-alarm