Overvejelser fra en tilflytter

Fruen og jeg flyttede til Aalsrode for fire år siden. Fruen er barnefødt her, mens jeg stort set aldrig havde været på Djursland før, og da slet ikke i Aalsrode. Familie og venner var mildest talt forundrede over flytningen, og alle var overbeviste om, at fruen havde slået til. Det var også delvist sandt, men jeg lod mig overbevise af argumenter om smuk natur og fordelene ved det nære samfund. Og så var det jo nemt at komme til Aarhus, hvor vi hidtil havde boet. Argumenterne holdt stik. Naturen herude er meget smuk og tilgængelig. Der er en høj grad af stilhed og ro. Nærmiljøet her i Aalsrode lever op til fruens reklame. Her er plads til alle og en velfungerende borgerforening, der er med til at skabe et velfungerende nærmiljø. For nogle måneder siden landede et chok i landsbyen i form af planer om at erstatte de eksisterende vindmøller med en ny model, der er mere end dobbelt så høje. Formidlingen af nyheden var med til at gøre alle nervøse og mistroiske. Første gang jeg hørte om planen, var dagen før et privat vindmøllefirma ville holde et PR-møde i forsamlingshuset aftenen før St. Bededag, hvor vi for længst havde planlagt familiebesøg.

Mødet havde åbenbart skabt mere usikkerhed end klarhed over mølleprojektet. Hvad var mødets status? Hvilken kompetence havde arrangørerne, hvor mange møller var der tale om osv. For at få afklaret disse og andre spørgsmål, hvoraf nogle selvfølgelig var affødt af, at jeg kun havde boet fire år i kommunen, besluttede fruen og jeg at møde op til byrå- dets spørgetid. Her blev usikkerheden om mølleprojektet for vores vedkommende i stedet til modstand, selv om vi generelt er varme tilhængere af grøn energi, men ikke en 150 m. mølle på land. Mødet startede med at fem byrådsmedlemmer var inhabile (af grunde jeg som tilflytter ikke kender). Habilitetsreglen er en nødvendig regel, men er i praksis uden betydning. Det er mere end almindelig naivt at tro, at beslutninger af denne art reelt træffes på et byrådsmøde. Min konklusion er, at fem af byrådets medlemmer på en eller anden måde har økonomiske interesser i vindmøllesektoren. Herefter begyndte spørgerunden, som viste, at kun borgmesteren havde nogen mening om selve sagen (bortset fra repræsentant fra Enhedslisten, som gjorde et hæderligt forsøg på at tilføre spørgetiden en smule relevans). Spørgetiden blev til en parodi på den spørgetid, der for nogle år siden blev indført i Folketinget, hvor den til enhver tid siddende statsminister bruger lang tid på at sige ingenting eller tale uden om, ved at henvise til allerede kendte beslutninger. Viel Geschrei und wenig Wolle.

Det hele efterlader en deprimerende fornemmelse af kammerateri og foragt for befolkningen. Et gennemgående tema i de artikler og læserbreve, der efterfølgende har været bragt især i lokalpressen, har været manglende lydhørhed hos ikke mindst borgmesteren. Et synspunkt der også prægede mødet. Der er meget usikkerhed i befolkningen vedrørende møllerne, især pga. deres højde. Der er stort set intet empirisk materiale om eventuelle skadevirkninger af kæmpevindmøller. Der er fornuft bag de lokale beboeres utryghed. Der er derimod ikke meget fornuft bag en egenrådig kommunalbestyrelse, der bag en lokal administration handler imod de borgere, hvis interesser de skulle forestille at varetage. Det gør kommunalbestyrelsen ikke fordi de er slette mennesker, der må ligge andre motiver bag. En mulighed er, at byrådet, ikke mindst borgmesteren, tvivler på, om kommunens overordnede interesser i retning af tilflytning, vækst og arbejdspladser kan varetages betryggende uden en magtfuld borgmester og administration, der bedst kan gennemskue en udkantkommunes problemer. Det er en meget farlig tankegang i enhver politisk institution, at eliten kan eller skal afsondre sig fra resten og træffe beslutninger, der ifølge eliten selv er »nødvendige« selv om det ikke kan forstås af menigmand. Den holdning kender vi fra EU og Christiansborg. Og den er stærkt medvirkende til at skabe »politikerlede«, hvor der i stedet burde være engagement. Er det også den tankegang der dominerer i byrådet i Norddjurs?

AF H.H. TERSBØL Toftevangen 20, Aalsrode, Grenaa