Hvorfor har Socialdemokratiet i Norddjurs opgivet ævred?

AF TORKIL ELS, ØRSTED KÆRVEJ 11, ØRSTED:

“Jeg var til stede ved kommunalbestyrelsesmødet den 20. oktober i Grenå, hvor Henriette Vendelbo, Poul Bjarne Andersen og Frederik Nikolajsen samt Mogens Junker Larsen og Maria Nissen stillede spørgsmål til Jan Pedersen angående de overvejelser de har gjort sig hver især, i forbindelse med opstilling af 150 meter høje vindmøller tæt på naboerne i Norddjurs Kommune.

Selv om spørgsmålene gik på mange forskellige aspekter ved opstillingen, lød Jan Petersens svar stort set enslydende: Man fulgte den gældende lovgivning på området, og derfor var der ingen grund til at problematisere yderligere…

– og det til trods for at mange kommuner i dag har valgt at stille planerne i bero, indtil man har resultatet af sundhedsundersøgelsen og samtidig som Randers Kommune for nylig har valgt at forhøje afstandskravet til 7 gange vindmøllehøjden.

Kun et spørgsmål gav anledning til evt. yderligere undersøgelse, nemlig hvordan man forholder sig til isklumper på vindmøllernes vingespidser, der bevæger sig med en fart på op til 300 km /timen, kun 60 meter fra en landevej og derfor kan ramme forbigående og kørende som projektiler.

Hvorfor forholder Socialdemokraterne sig ikke mere kritiske over for lovgivningen på området?”

Læs risikovurdering fra DTU-Risø…