Mads Nikolajsen – du skal lytte til Jytte

AF ANETTE SCHALTZ VILLADSEN, ØRSTED KÆRVEJ 11, 8950 ØRSTED:

“Jytte Schmidt, Norddjurs Kommunalbestyrelse (SF), er imod opstilling af kæmpemøllerne, da hun mener, at for mange naboer bliver generet af naboskabet. Hun skrev allerede den 8. januar 2013 i Lokalavisen Norddjurs:”Ingen undersøgelser dokumenterer, hvordan kæmpevindmøller påvirker vores helbred.

Den usikkerhed og det ansvar for andre menneskers helbred, er jeg ikke klar til at tage på mig, selv om jeg går ind for vedvarende energi og vil arbejde for at nå målet: 50 % vedvarende energi i 2020, som kommunerne har indgået aftale med regeringen om.

Det er usikkert, hvor meget støj, lavfrekvent støj og skyggekast fra vindmøller påvirker helbredet.”

Desuden bemærkede hun at støjgrænserne er højere i Danmark (44 db v. 8 m/sek) hvor den i Sverige er 35 db og samtidig må en vindmølle på 150 meter ikke stå tættere på boliger end 1700 m. I England er afstandskravet endda 2000 m. Så hvorfor flere db og kun sølle 600 m i Danmark?

Desuden er der i forvejen opstillet vindmøller og området er i forvejen belastet af anden støj, nemlig fra en skydebane, en motocross bane og skydeterrænet ved Hevring – og der er ingen målinger af den samlede støj.

Opstilling af kæmpevindmøllerne vil ikke bidrage til bosætning og udvikling i vores lokalsamfund, snarere tværtimod – borgerne vil flygte…..

I øvrigt er hele vindmølleområdet Hevring Ådal udlagt til ‘Bevaringsværdigt landskab på højeste niveau.’

Så Mads Nikolajsen, du har en yderst fornuftig, vidende og engageret partifælle i Jytte Schmidt – hvorfor lytter du ikke til hende?”