Borgerforslag: Indfør bedre beskyttelse af naboer til kæmpevindmøller

ID: FT-08287
Reglerne for beskyttelse af naboer til kæmpe vindmøller halter langt bagud i forhold til de sundhedsfaglige anbefalinger og reglerne i de lande, vi normalt sammenligner os med. Derfor ønsker vi større afstandskrav og skærpede støjgrænser for opsætning af vindmøller på land. Desuden skal støjgrænserne gælde ved alle vindhastigheder, og ikke kun ved 6 og 8 m/s, som de gør i dag. I dag gælder der ingen regler for alle andre vindhastigheder end 6 og 8 m/s, området er simpelthen ureguleret.

Dette handler ikke om modstand mod den grønne omstilling, det handler derimod om den manglende beskyttelse af borgerne ved gennemførelsen af den grønne omstilling. Det bør der laves om på, så alle borgere har samme retsstilling – også i forbindelse med den grønne omstilling.

[highlight] Læs videre her… [/highlight]