Vindmølleberedskabet i Norddjurs

Beredskab:
Borgere i enhver kommune bør have et beredskab, der er klar til at tage kampen op mod Vindmølleopstillere, der forklædt som grønne apostle, er parat til at slå ned på lette ofre blandt politikere og embedsmænd i kommunerne.

Det er sket 3 gange i Norddjurs, men de er hver gang blevet afvist af borgere, som sammen med de politikere, der har forstået de menneskelige omkostninger, valgte borgerne frem for Vindmølleopstiller.

Beredskab:
Borgere i enhver kommune bør have et beredskab, der er klar til at tage kampen op mod Vindmølleopstillere, der som søgende rovfugle, er parat til at slå ned på lette ofre blandt politikere og embedsmænd i kommunerne.

I Norddjurs har vi et stærkt Beredskab, som holder et vågent øje med politikere og deres embedsmænd. Men vi har også politikere som ikke har forstået alvoren ved at blive nabo til kæmpevindmøller, men dog respekterer et flertal imod.

Endnu engang tak til de politikere der stemte nej til vindmølleprojekterne i Norddjurs. 
Resultatet fra Kræftens Bekæmpelse’s undersøgelse har bekræftet, at det var en rigtig beslutning.
Det er dog tankevækkende at Vindmølleorganisationer hævder det helt modsatte af KB-undersøgelsens konklusion.

Efter det store misbrug af undersøgelsens konklusioner, er det vigtigt at notere hvad lederen af Kræftens Bekæmpelse’s undersøgelse Mette Sørensen blandt andet har udtalt til Nordjyske Medier om undersøgelsen…

“Jeg ser ikke vores studie som en frifindelse af lavfrekvent støj på nogen som helst måde”.

“Så for at sammenfatte, fandt vi indikationer på sammenhæng mellem udsættelse for de højeste niveauer af vindmøllestøj og nogle af de sygdomme/tilstande vi undersøgte (opståen af blodprop i hjertet og slagtilfælde samt sovemedicin og antidepressiv medicin), som gør, at man ikke kan afvise, at vindmøllestøj kan påvirke vores helbred”.
Citat slut.

Kun 11% af vindmøllerne i undersøgelsen er vindmøller på 2 MW eller mere. Siden er antallet af disse store vindmøller steget med 83% og vi må formode at vi derfor kun har set toppen af isbjerget.

Vi håber, at vi ikke igen får brug for Beredskabet i Norddjurs, men holder det intakt hvis et nyt angreb mod borgerne viser sig.