Hvem hjalp Norddjurs-borgerne mod støjende kæmpevindmøller, da det så sværest ud..?

Mange borgere i Norddjurs vil aldrig glemme den 14. juni 2016, da beslutningen om at opstille kæmpevindmøller, tæt på beboede områder, blev nedstemt i kommunalbestyrelsen – alle var meget lettede, men hvem gjorde den afgørende forskel?

Henriette Vendelbo var hovedpersonen der kæmpede de mange fortvivlede borgeres sag og var en afgørende årsag til den tryghed, der nu er blevet genskabt i de truede vindmølleområder i Norddjurs kommune.

Henriette Vendelbo har valgt at stille op for de Konservative til kommunalvalget og hun vil uden tvivl igen kæmpe for, at borgerne ikke skal leve med støjende kæmpevindmøller, hvor du eller dine medborgere bor. Du finder Henriette Vendelbo på liste C.

Lad os støtte Henriette eller andre fra de forskellige partier, der støttede os, da det så sværest ud.

Herunder finder du en liste, der viser hvordan Norddjurs-politikerne stemte ved Søby-afstemningen, der også afgjorde opstillingen af kæmpevindmøller ved Ålsrode.
Hevring Ådal-afstemningen blev mindre dramatisk grundet de mange inhabile politikere.

På forhånd tak for din støtte.

Borgere i Norddjurs – Viden om kæmpevindmøller
www.kæmpevindmøller.dk

 

Hvis du vil vide mere om sagen…

Borgerne havde gennem mange år forsøgt at få de politiske vindmølleforkæmpere, der blev anført af Borgmester Jan Petersen, til at forstå alvoren ved at blive nabo til disse støjende vindkraftværker. Nuværende lovgivning om afstand til kæmpevindmøller giver ingen beskyttelse af naboerne, derfor skal disse store industrianlæg langt ud på havet.

Afgørelsen om projekterne blev flere gange udsat, da der blev påvist alvorlige fejl i kommunens sagsbehandling. I byrådssalen kunne borgerne stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om sagen, men alle fik stort set det samme intetsigende svar fra Borgmesteren. Hele S-gruppen forstod ikke alvoren i de problemer naboer, der bor tæt på disse store vindkraftværker i andre vindmølleområder, måtte lide under – nogle borgere var/er allerede bukket under og andre var flygtet fra deres hjem. Læs borgernes beretninger her.

Få måneder efter at borgerne i Hevring Ådal, Søby og (Aalsrode) følte sig befriet, holdt Borgmesteren en ny salgstale for kommunalbestyrelsen, der skulle afgive mandat om et nyt vindmølleprojekt på Grenaa Havn med endnu større vindkraftværker helt tæt på Grenaa by, i et af de smukkeste naturområder. Borgmesteren/Grenaa Havn fik mandatet, men det lykkedes borgerne at få Grenaa Havn til at opgive projektet, der viste sig at være et rent fantasi-projekt.

Valgåret 2017 har skabt ro og trykhed omkring nye vindmølleprojekter i Norddjurs, men på valgmødet i Aalsrode forsamlingshus udtalte Borgmester Jan Petersen, ”så længe der ikke er politisk flertal for opstilling af kæmpevindmøller, er dette ikke aktuelt”.

Det vil sige, bliver der et flertal i den nye kommunalbestyrelse, kan vi risikere opstilling af disse store industrianlæg et eller andet sted i Norddjurs kommune, selvom den nuværende lovgivning ikke beskytter borgere, der bor tæt på disse kæmpevindmøller – det ønsker vi ikke.

For at bevare den opnåede trykhed i Norddjurs, er det vigtigt, at du/vi vælger de politikere, der lytter til borgernes forståelige ret til at værne om deres familier og deres værdier.

Herunder politikere der stemte imod opstilling af kæmpevindmøller på land tæt på naboer

 


Herunder politikere der stemte for opstilling af kæmpevindmøller på land tæt på naboer