Store vindmøller laver mest lavfrekvent støj

Danske forskere viser i førende tidsskrift, at store vindmøller støjer meget mere end mindre møller. Resultaterne skærer sig ind i aktuel og stormfuld debat om store vindmøller i Danmark.

Det kan være svært at sætte sig ind i, hvor stor en vindmølle på 3,6 MW egentlig er. Her får du et indtryk: I England vurderer man, at det giver bedst mening at lave vedligeholdelse med hjælp fra en helikopter på de omkring 150 meter høje møller med vinger så lange som fodboldbaner.

Budskabet lyder selvindlysende, og det har efterhånden været gentaget så mange gange fra forskeres side, at det næsten virker omsonst at fastslå det én gang til.

Ikke desto mindre bekræfter ny dansk forskning, at vindmøller udsender brummende, lavfrekvent støj, og at støjen bliver mere intens, jo større vindmøllen er. Sådan lyder konklusionen i en artikel, der netop er udkommet i det anerkendte tidsskrift Journal of the Acoustical Society of America, JASA efter indgående gennemlæsning, kommentering og dermed kvalitetssikring af udenlandske fagfæller, i fagsprog kaldet peer-review.

Læs artiklen

Fakta

Lavfrekvent støj er lyd med frekvenser fra 20 til 200 svingninger pr. sekund (hertz, Hz).

Alle kan høre lavfrekvent støj som brummende, buldrende eller trykkende; lidt som en lastbil i tomgang. Støjen kommer fraf.eks. motorer, kompressorer, ventilations- og køleanlæg, industrianlæg, kraftværker – og såmænd også lastbiler i tomgang.

Endnu dybere lyde under 20 hertz kaldesinfralyd. Vindmøller afgiver også infralyd, men forskerne mener, at lyden er for svag til at genere mennesker.

Kilde: AAU