Lavfrekvent støj fra store vindmøller

Lavfrekvent støj fra store vindmøller

december 2011

En rapport fra Aalborg Universitet viser, at store møller udsender forholdsmæssigt mere lavfrekvent støj end små møller. Det gælder, uanset om man regner på alle de store møller, eller man kun medtager de nye møller. Det hævdes ellers ofte, at støjen fra små og store møller har den samme frekvenssammensætning, men det er altså ikke rigtigt

Forudsat at det samlede lydtrykniveau hos naboerne er det samme, vil der i gennemsnit være ca. 3 dB mere lavfrekvent støj fra store møller end fra små. Der er ingen tvivl om, at den lavfrekvente støj kan høres og være generende.

Den lavfrekvente støj kan også genere indendørs. Hvis den udendørs støj ligger på den højeste danske grænseværdi på 44 dB, vil støjen fra store møller i mange tilfælde overskride den indendørs grænse for lavfrekvent støj på 20 dB.

Den samlede støj er stort set ens for små og store vindmøller set i forhold til den elektriske effekt. Altså samme støjeffekt per kilowatt. Det hævdes ellers ofte, at de store møller støjer mindre, men det er altså ikke rigtigt.

Læs rapporten Lavfrekvent støj fra store vindmøller.