210 meter høje vindmøller 850 meter fra Grenaa – kom som en tyv om natten

Af Ulf Harbo, Enhedslisten, Norddjurs Kommunalbestyrelse:

“Vi havde kommunalbestyrelsesmøde i tirsdags og et overvældende flertal stemte uden den store debat, hverken i offentligheden eller på mødet, for at give Grenaa Havn bemyndigelse til, at arbejde for, at placere kæmpemøller tæt på Grenaa by.

Efter planerne om kæmpemøller ved Søby og Hevring Ådal blev forkastet, blev det besluttet at gennemføre en samlet energi- og klimapolitik, hvor andre energiformer end vind skal indgå. Og med meget mere borgerinddragelse.

Men nu har kommunalbestyrelse de facto besluttet, at der skal arbejdes for kæmpemøller kun 850 meter fra beboelse ud for et naturskønt, fredet og rekreativt strandengsareal.

Det er nemlig ikke Norddjurs kommune, som skal stå for resten af processen med møllerne fordi de skal stå på havet, men staten.

Dermed kommer sagen ikke tilbage til kommunalbestyrelse, og det bliver nok endnu sværere for Grenaas borgere at råbe beslutningstagerne (Staten og Grenå Havn) op.

Siden har to Socialdemokrater meldt sig ud, fordi de ikke oplever, at der er plads til dem på grund af deres modstand mod kæmpemøller tæt på beboelse, og mange borgere har allerede været i gang med at kritisere særligt socialdemokraterne for at være udemokratiske og ligeglade med byens borgere.

Jeg kæmpede selv bravt til kommunalbestyrelsesmødet for at få en debat i gang, om det fornuftige i at sætte kæmpemøller op tæt på Grenå by og spurgte blandt andet tre 3 gange DF, hvordan de kunne gå fra at stemme Nej til at stemme Ja bare, fordi kæmpemøllerne ligger i noget vand.

Tidligere har Dansk Folkepartis Steen Jensen forklaret partiets modstand mod de store møller – som et nej til at placere kraftværker i folks baghaver, men DF stemte som sagt Ja til seneste møde, selv om de planlagte kæmpemøller er ligeså meget i folks baghave som alle de andre møller DF har stemt imod.

Jeg har meget svært ved at forstå, hvordan der var 14 der kunne stemme imod kæmpemøller ved Hevring Ådal for kun 2 måneder siden, og nu er der pludselig 20, der stemmer for kæmpemøller ret ud for Grenaa By.

Noget af forklaringen er at Torben Jensen, Jens Meilvang og Olav Krogh Madsen ikke mere er inhabile, men hvorfor flere Socialdemokrater og DF kan stemme imod den ene dag og for den anden dag, tror jeg kun kan forklares ved, at denne beslutning er kommet som en tyv om natten og derved afskåret kommunens borgere i at blive hørt og i at påvirke de politikere, som rent faktisk bekymrer sig om borgernes ve og vel.

Jeg synes det er en skam, at vi skal bruge en masse ressourcer på at bekrige hinanden i stedet for sammen at finde nogle fornuftige og bæredygtige løsninger i respekt for natur og borgere i lokalområderne.”

læs indlæg på Lokalavisen