Er hele Grenaa by nu truet af kæmpevindmøller..?

Vil borgmesteren og et flertal i Norddjurs kommunalbestyrelsen samt direktøren på Grenaa Havn satse store dele af byens trivsel og værdier, blot for at få 3 test kæmpevindmøller på 210 meter ved Grenaa havn.
(6 gange højere end Grenaa Kirke)
Ifølge erfaringer fra testvindmølleparken i Thy, er en afstand på 5 km mellem kæmpevindmøller og borgernes huse slet ikke nok – selv med denne afstand klager borgerne over lavfrekvent støj og problematisk nattesøvn. Med disse erfaringer, vil hele Grenaa by være i farezonen, også selvom man ikke kan se vindmøllerne. For havneprojektet i Grenaa er afstanden til nærmeste huse ca. 850 meter.

For testcenteret i Thy har man forsøgt at ligge disse gigantvindmøller så øde som muligt og alligevel giver det alvorlige problemer. I dette projekt i Grenaa vælger man at ligge det lige op af byen i et af de mest rekreative områder.
Helt uforståeligt at borgmesteren med udokumenteret lokkemad om nogle måske-arbejdspladser igen splitter kommunens borgere og risikerer lavfrekvent støj og trivselsproblemer i store dele af byen, blot for nogle vindmøller og måske-arbejdspladser.

Forklaringen kan være, at vi har fået en ny formand i havnebestyrelsen, hvis vigtigste forretningsviden er vindmøller – måske ikke særlig betryggende for borgerne i byen.

Projektet vil uden tvivl rejse en massiv modstand især mod Borgmester Jan Petersen, og det vil blive et hovedemne i den kommende valgkamp. Denne gang drejer det sig om trivsel i eget hjem for rigtig mange af byen’s borgere. Desværre en konsekvens som mange vil erkende for sent, hvis vindmøllerne er opstillet.
Det er derfor vigtigt, at du som borger går ind i kampen nu.

Grenaa-borgerne fortjener ikke at blive tvunget til at leve med denne helbredstrussel gennem mange år samtidig med, at et af de skønneste rekreative naturområder ved Grenaa Strand skal omdannes til et støjeinferno.
Det ser ud til, at vor Borgmester igen, vil kaste sig selv og kommunen ud i en helt uforståelig vindmøllekrig mod mange af byens borgere. Borgmesteren har for vane at sige “Jamen, ønsker du da ikke at få flere arbejdspladser i kommunen”. En tom og forenklet argumentation der ikke er en lært person værdig. På KB-mødet den 23. august kom Jan Petersen til at sige, at gav man mandat til de KB-medlemmer der skal arbejde for at realisere projektet, så skal man gå hele vejen – altså ingen vej tilbage. En udemokratisk holdning der er ret enestående. Mon ja-sigende KB-medlemmer egentlig er klar over hvad de har sagt ja til?

På hjemmesiden www.kæmpevindmøller.dk er det målet at informere borgerne om alt det borgmesteren og havnedirektøren ikke fortæller, så borgerne bliver informeret om flere sider af sagen, –  information fra lignende projekter og de konsekvenser det har fået for borgerne andre steder – ikke for at skræmme, men for at forhindre Grenaa-borgere i at blive offer for vindmøllestøj og naturødelæggelser.

Poul Bjarne Andersen