Nutidens borger-rettigheds-forkæmper i Norddjurs

Ret til et liv du selv vælger…

Henriette Vendelbo er nutidens borger-rettigheds-forkæmper, som har betydet uendelig meget i kampen for at undgå det støjhelvede, som kæmpevindmøllerne ville medføre for mange borgere i Norddjurs.
At de planlagte kæmpevindmøller nu ikke bliver opstillet i Norddjurs betyder, at borgerne nu kan blive boende i deres huse. Vor borgmester i Norddjurs har desværre ikke vist forståelse for vor kamp og for disse borgeres trivsel og helbred, og sådan er det desværre flere steder i Danmark.

Gennem Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller fortsætter Henriette derfor kampen mod støjende kæmpevindmøller, der hvor borgerne bor. Det skyldes, at der lige nu er flere danske kommuner der stadig er forført af vindindustrien, eller ikke vil anerkende, at støj fra disse store vindkraftværker er en trussel mod borgernes helbred og trivsel. Paradoksalt nok kan disse støjproblemer løses ved blot at skabe større afstand til borgernes huse – ikke 600 meter som nu, men mindst 3 km – så enkelt er det.

De økonomiske samfundsproblemer disse møller skaber gennem tilskudsordninger, er en helt anden historie.

Endnu engang tak til Henriette Vendelbo for hendes indsats sammen med andre borgere, men ikke mindst tak til de politikere i Norddjurs,  der sagde NEJ og dermed tog ansvar og sikrede mange borgeres fremtid i deres hjem.

/pba@kaempevindmoeller.dk