Tyske læger kræver stop af vindmøller indenfor 3 km fra beboelse

Tyske naboer lider på samme måde som mange andre vindmøllenaboer gør.

German Wind Turbines “In Conflict With Health” Physicians Recommend 3-Kilometer Minimum Distance! 
No Tricks Zone
Pierre Gosselin 
26 March 2016

NDR German public television udsendte for nylig en kritisk rapport om de sundhedsmæssige effekter af vindmøller.

De planlagte vindkraftværker i Norddjurs er meget større end de her nævnte og med et afstandskrav på blot 600 meter til naboer.

se indslaget her… (ikke længere tilgængeligt)

tyske_læger_film