Det grønne energieventyr: Ny menneskelig tragedie afsløret…

Søndag den første maj 2016 blev en trist dag, da det gennem DR21 Søndag blev afsløret, at vindmøller nu ikke alene skaber sygdom, når de er i drift ude blandt borgerne, men at fremstilling af vindmøller hos Siemens Wind Power de seneste 10 år har skabt 121 syge medarbejdere heraf 64 kronisk syge.

Det kan undre, at det er lykkes DR at trænge igennem de barrierer af hemmeligholdelse, som vindmølleindustrien har haft held til at opretholde på alle områder, når det gælder den mørke side af medaljen.

Tragisk nok kan det være, at disse erkendte syge vindmøllearbejdere kan være med til at skabe større politisk interesse om de overgreb mod borgere som bliver syge af at være nabo til kæmpevindmøller, men også interesse for de borgere, i Norddjurs og andre steder i landet, der må leve med usikkerheden og bekymringerne om vindmøllestøj og om de kan bliver i eget hjem, hvis vindmøllerne bliver opstillet.

Det er et problem der er opstået, fordi vindmølleindustrien har fået gennemført en Vindmøllebekendtgørelse som kun tilgodeser vindmølleindustriens økonomiske interesser. Det er lykkes Vindmølleindustrien, gennem falsk argumentation, at misinformere Naturstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, politikere og borgere – og har på denne måde fået disse til at mene det samme som vindmølleindustrien.

Oprindeligt var vindmølleideen, som et 10-20% energisupplement, et gode for den grønne omstilling, men de mange tilskuds-milliarder har fordrejet den sunde fornuft og overser nu helt de menneskelige omkostninger, når tilskudsmillionerne deles ud til de enkelte aktører.

Vi ser dog flere og flere politikere, lokalt og nationalt, blive opmærksomme på, at den nuværende grønne vindideologi er et bedrag, og ofte et overgreb mod mennesker, dyr og natur. Tiden er nu inde til at gøre op med vindmølleindustriens magtdemonstration overfor politikere og borgere. Sandheden om støjplagede vindmøllenaboer, der er blevet syge er kendt, men ikke anerkendt af myndighederne, men en dag vil denne erkendelse også skabe forargelse i befolkningen. I Norddjurs kan politikerne stadig nå at afværge det.

(se udsendelserne herunder om overgrebet mod vindmøllearbejderne).

Siemens_gav_urigtige_oplysninger_VM
DR TV afslører usandheder fra vindmøllegigant 2. maj 2016

DR_1_maj_farlig_kemi
Se udsendelsen 1. maj 2016

/pba/ Borgere i Norddjurs – Viden om kæmpevindmøller