Spørgsmål vedr. støjbelastningen fra vindmøller

Til Miljøministeriet

 

Mit navn er Henriette Vendelbo, og jeg er bosiddende i Norddjurs Kommune.

Jeg har spørgsmål til Miljøministeriet, som jeg ønsker besvaret.

 

I “Bekendtgørelse om støj fra vindmøller” står der, at støjbelastningen fra vindmøller ikke må overstige de respektive grænseværdier (44 og 42 dB i det åbne land, 39 og 37 dB i områder med støjfølsom arealanvendelse, 20dB  indendørs i beboelse i det åbne land eller indendørs i områder til støjfølsom arealanvendelse), og at disse grænseværdier gælder ved vindhastighederne 8 m/s og 6 m/s.

Mine spørgsmål lyder:

  • Er der kun grænseværdier (bindende støjgrænser) ved 2 vindhastigheder (8 m/s og 6 m/s)?
  • Hvis der ikke er bindende støjgrænser ved andre vindhastigheder end 8 m/s og 6 m/s, er der så vejledende grænseværdier ved de vindhastigheder, hvor der ikke er bindende støjgrænser?
  • Hvis der ikke er bindende støjgrænser ved andre vindhastigheder end 8 m/s og 6 m/s, må vindmøllerne så støje ubegrænset ved alle andre vindhastigheder end 8 m/s og 6 m/s?
  • Betyder 8 m/s det samme som 8,0 m/s, og betyder betyder 6 m/s det samme som 6,0 m/s?
  • Er der ingen grænseværdi ved f.eks. 7,9 m/s og 8,1 m/s og 5,9 m/s og 6,1 m/s?

Med venlig hilsen

Henriette Vendelbo

klip

 

Link til “Bekendtgørelse om støj fra vindmøller”:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139658