Spørgsmål til Norddjurs Kommunalbestyrelse oktober 2015

Spørgsmål fra Søby
Henvendelse fra Mogens Junker Larsen og Maria Nissen, “Kathrinesminde”, Søby.

Ved statslige veje vurderer man, at der er en risiko for nedfald af isklumper fra vindmøllevinger. Derfor skal vindmøller placeres 1,7 møllelængde min. 250 m. fra vej. Spørgsmål – er risikoen mindre for isklumper, når vindmøller er placeret ved kommunale veje?

Spørgsmål fra Hevring Ådal

 

Spørgsmål fra Ålsrode

Ideen om grøn vedvarende energi føles rigtigt, og det er forståeligt, at det er vanskeligt for den enkelte byrådspolitiker, at finde ressourcer til at sætte sig ind i de meget komplekse forhold om, hvad der er rigtig og forkert.
Det betyder, at vi som borgere må tage aktiv del i processen og bidrage med andre vinkler inden beslutningen tages.
Hvis ikke følgende spørgsmål erkendes, venligst begrund og henvis til dokumentation der afviser det.

 1. Erkender Kommunalbestyrelsen, at Norddjurs Kommune ikke har pligt til at opstille kæmpevindmøller?
 2. Erkender Kommunalbestyrelsen, at kommunen godt må øge afstandskravet til mere end 4 gange vindmøllehøjden?
 3. Erkender Kommunalbestyrelsen, at der findes naboer til kæmpevindmøller, der efter eget udsagn flygter fra deres hjem, begrundet i opståede søvnproblemer og sygdom pga. naboskab til kæmpevindmøller?
 4. Erkender Kommunalbestyrelsen, at afstandskravene til naboer oprindeligt er fastsat efter tidligere mindre vindmøller og ikke efter kæmpevindmøller?
 5. Erkender Kommunalbestyrelsen, at fastsatte støjgrænser for vindmøller nær beboelse betyder, at de må være mere støjende end hvis det var et almindeligt industrianlæg? (vingetip hastighed på disse møller vil være ca. 300 km/time).
 6. Erkender Kommunalbestyrelsen, at vindmøllers støjemission kun skal opfylde støjgrænserne ved vindhastigheder på 6 og 8 meter pr. sekund og at der ikke er nogen beskyttelse af borgere ved andre vindhastigheder?
 7. Erkender Kommunalbestyrelsen, at EU’s Maskindirektiv skal overholdes med hensyn til forsigtighedsprincippet?
 8. Erkender Kommunalbestyrelsen at EU’s habitats direktiv (naturbeskyttelsesdirektiv) skal overholdes i forbindelse med beskyttelse af natur, fugle og andre dyrearter?
 9. Erkender Kommunalbestyrelsen, at PSO-afgiften lukker langt flere arbejdspladser i Danmark end den skaber?
 10. Erkender Kommunalbestyrelsen, at opstilling af flere vindmøller betyder mere billig eller gratis strøm til udlandet?
 11. Erkender Kommunalbestyrelsen, at jo mere det blæser, jo mere koster vindmøllerne det danske samfund?
 12. Erkender Kommunalbestyrelsen, at det i 2015 er anslået, at alene vindkraft-anlægget ved Anholt, skal have et tilskud på 1,7 mia. DKK?
 13. Erkender Kommunalbestyrelsen, at mere vindstrøm skaber større afhængighed af elforsyning fra udlandet i vindstille perioder?
 14. Erkender Kommunalbestyrelsen, at udflytning af energikrævende arbejdspladser til udlandet ikke løser CO2-problemet?
 15. Erkender Kommunalbestyrelsen, at der kan være problemer med uvildighed for undersøgelser fra Delta og Jysk Analyse?
 16. Erkender Kommunalbestyrelsen, at en VVM-undersøgelsen ikke kan være uvildig, når den betales af investor?
 17. Erkender Kommunalbestyrelsen, at der findes mange andre måder end kæmpevindmøller nær beboelse, der kan skabe vedvarende energi eller energibesparelser uden risiko for kommunens borgere?
 18. Hvorfor er det så vigtigt for flertallet i Kommunalbestyrelsen, at fastholde opførelse af kæmpevindmøller tæt på beboelse, når det skaber bekymring blandt borgerne grundet en øget risiko for deres livskvalitet og sundhed?

Venlig hilsen

Frederik Nicolajsen
Poul Bjarne Andersen
8500 Grenaa