3 eller 4 kæmpevindmøller ved Ålsrode?

AF FREDERIK NICOLAJSEN, ÅLSRODE:

“Kære Else Søjmark, formand for Kultur- og udviklingsudvalget.

Du udtaler i artiklen “Så er der også alarm i Ålsrode”, at “Der er ikke politisk taget stilling til, om man vil godkende, at der opstilles fire møller i området.”

Læs også: Vindmølle-planer: Så er der også alarm i Ålsrode

Den eksisterende Vindmølleplan giver mulighed for opstilling af maksimalt 3 vindmøller ved Ålsrode.

Vi ønsker oplyst, om Norddjurs Kommune vil tage politisk stilling til, om de vil godkende opstilling af 4 vindmøller i Vindmølleområde 16 – vest for Ålsrode?

Hvis Norddjurs Kommunes vil tage politisk stilling til projektmagerens ønske om 4 vindmøller, ønsker vi oplyst, hvornår dette vil finde sted?”

 

Svar fra Else Søjmark

Hej Frederik

Projektmagerne bag område 16 i vindmølleplanen, vest for Ålsrode er som nævnt i gang med at udarbejde en VVM. Vindmølleplanen giver mulighed for at opstille 3 møller op til 150 meterjf:http://www.norddjurs.dk/media/1977599/Debatoplaeg_vindmoeller_4_15.pdf

Projektansøger oplyste på det offentlige møde i Ålsrode den 30. april tidligere i år, at de ønsker at belyse muligheden for 4 vindmøller på 140 m i VVM, idet det er deres opfattelse, at dette vil kunne lade sig gøre indenfor de gældende afstandskrav m.v.

Det står projektmager frit at undersøge denne mulighed, men som jeg også tidligere har nævnt, er det kommunalbestyrelsen, der skal træffe den endelige beslutning om godkendelse af VVM og hvor mange vindmøller, man i givet fald vil give tilladelse til.

Mvh Else Søjmark

Formand Kultur- og Udviklingsudvalget

Norddjurs Kommune