Sådan er støjgrænser for vindmøller blevet til…

Der er spekuleret i hvordan støjgrænser for vindmøllestøj er blevet til. Derfor blev ministeren spurgt.

Kort sagt er svaret fra Ministeren…

De almindelige grænseværdier for vindmøllestøj følger af myndighedernes administrationspraksis i 1980’erne, og  der findes ikke forskningsmæssige resultater, som ligger til grund for selve fastsættelsen af grænseværdierne.

Læs mere…