Børneby Mølle bestyrelsen: Norddjurs Kommune vil lave et kæmpe børneeksperiment!

Til alle politikere i Norddjurs Kommune

Høringssvar vedrørende kæmpevindmøller

Norddjurs Kommune vil lave et kæmpe børneeksperiment!

Med Norddjurs Kommunes planer om at opstille 150 meter høje kæmpevindmøller, bliver børnene i skolerne Børneby Mølle og Toubro Børneby en del af et politisk eksperiment, der savner logik og folkelig opbakning. Børn og voksne i de berørte områder risikerer at blive syge, som det er sket flere andre steder, hvor kæmpevindmøllerne har gjort deres indtog.

Det hævdes ofte fra vindmølleindustrien, at der ikke er beviser for at vindmøllestøj er skadelig for mennesker. Dette er ikke korrekt, der findes rapporter og undersøgelser fra flere lande, herunder Danmark, der påviser de sundhedsskadelige virkninger.

Speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin Mauri Johansson udtaler ”Der er rigelig forskningsmæssig viden til, at man kan sige, at der er sikre lægevidenskabelige beviser for, at det at bo nær disse store møller(> 2 MW) er helbredsskadeligt, i sær for fostre, børn og gamle”. Risikozonen svarer til den zone, som miljøstyrelsen i Danmark selv har sat til 4,5 kilometer, hvor der kan opnås økonomisk kompensation for naboer, der bor indenfor denne zone.

Skolen Børneby Mølle ligger indenfor en radius af 2 kilometer fra nærmeste projekterede kæmpevindmølle.
Skolen Toubro Børneby ligger indenfor en radius af 4,2 kilometer fra Ålsrodevindmøllerne og 2,9 kilometer fra Lyngbyvindmøllerne. Se kort.

I Tyskland er der opstået et nyt fænomen – nemlig ”Vindmølleflytninge”. Vindmølleflygtninge er naboer, der flygter fra de gener, kæmpevindmøllerne bringer med sig. De bygger bunkere eller bor i kældre, hvis de ikke har økonomisk mulighed for at flytte fra deres ejendom.

Naboer til de 150 meter høje kæmpevindmøller beskriver de hørbare støjgener som et Herkules fly, der cirkulerer rundt om ejendommen. En konstant støj, der er med til at øge stresspåvirkningen – især for børn.

Den lavfrekvente støj, som daværende Miljøminister Ida Auken og klima- og energiminister Martin Lidegaard har valgt at iværksætte en flerårig videnskabelig undersøgelse af, er af endnu større bekymring. Lavfrekvent støj, infralyd, påvirker Ikke alle mennesker, men man estimerer mellem 20-30 % af borgerne kan opleve voldsomme negative konsekvenser.

Infralyd, der er uhørlig for almindelige mennesker, er generende og beviseligt sygdomsfremkaldende for mennesker og dyr. Vedvarende påvirkning af lydbølger under 20Hz stresser kroppen selvom det ikke kan høres. Iflg. Arbejdstilsynet kan infralyd påvirke ligevægtssansen og give svimmelhed samt symptomer som træthed, søvnbesvær, hovedpine, kvalme, koncentrationsbesvær, hjertebanken, blodtryksstigning, depression mm. Især søvnbesvær og dårlig søvnkvalitet stresser kroppen og svækker immunforsvaret, ligesom det påvirker alle vores hormonsystemer negativt.

Det er dette senarie kæmpevindmølletilhængerne i Norddjurs Kommunes Byråd er i gang med at implementere for vores børn og ja, naturligvis også for det ansatte personale i de berørte områder.

Hvorfor har bestyrelse og aftaleenhed ikke hørt noget til dette projekt?

Når du som elev, forælder eller medarbejder sidder og læser dette, tænker du måske ”hvorfor har jeg ikke hørt noget om det før’?” Det har du ikke fordi, du som de fleste andre borgere i Norddjurs Kommune ikke er blevet ordenligt informeret . Kommunen har som eneste kommunikation sat et notits på deres hjemmeside (som de færreste af os besøger) og afholdt et ”næsten hemmeligt” borgermøde Store Bededag i Ålsrode forsamlingshus. Et borgermøde som selvsagt kun meget få havde hørt om… Det er selvfølgelig også lettere at få tingene igennem, hvis ingen ved noget og ingen protesterer…

Lokalsamfundet – Mindre attraktivt at bosætte sig i området – konsekvenser for Børneby Mølle og Toubro Børneby

For lokalsamfundet er der nogle direkte konsekvenser af et vindmølleprojekt af denne karakter. Borgere i en radius af 4,5 kilometer risikerer værditab på deres ejendom med optil 15 % viser tal fra Københavns universitet. Norddjurs Kommune bryster sig af at være en tilflytter kommune og opfordrer til at bosætte sig på landet i det skønne Norddjurs. Det er som om ord og handling ikke følges ad, for med beslutningen om dette vindmølleprojekt er der ikke længere incitament for tilflyttere til at bosætte sig på landet i det skønne Norddjurs. Konsekvenserne for lokalområdet vil givet vis påvirke udstykningerne ved Hessel og ved jernbanen i Trustrup negativt. Politikerne skal nu stå til ansvar for de skrevne ord, og vi håber, det ikke blot var ord, men at man mener, det man skriver i Norddjurs Kommune.

En vigtig faktor i beslutningen om at flytte til lokalområdet nær de projekterede kæmpevindmøller er Børneby Mølle (Mølleskolen). En skole der i den grad er afhængig af det omkring sig liggende samfund og afhængig af nye tilflyttere. Et vindmølleprojekt, der vil skræmme nye tilflyttere væk, vil i værste fald betyde, at børnetallet vil blive så lavt, at der ikke længere er et fundament for at drive en skole – en katastrofe for lokalsamfundet og stik imod den politik, der er ført under ledelse af den nuværende borgmester.

Lad ikke vores børn blive eksperimenter

Børn er særligt følsomme overfor den infralyd kæmpevindmøllerne udsender, så det er vores børn, der rammes hårdest. I Børneby Mølle har Norddjurs Kommune placeret specialklasser med ca. 30 børn. Børn der i forvejen er særligt sensitive og som i særdeleshed ikke har brug for endnu en stressfaktor i deres liv.

Vi opfordrer derfor alle politikere i Norddjurs Kommune til straks at tage ansvar og gøre som mange andre Kommuner i Danmark, at sige stop for placering af Kæmpevindmøller på landjorden og fjerne den usikkerhed dette eksperiment med vores børn medfører.

Med venlig hilsen

Forældrebestyrelsen
Børneby Mølle

 

Ønsker du som forældre eller som borger at blive medunder skriver på dette høringssvar, så skriv eller ring til Frederik Nicolsen frederik@kejsegaarden.dk SMS/mobil: 40862595 eller udfyld denne formular

Medunderskrivere – se kort

 

Områdekort

Ikon forklaring

Toubro Børneby og Børneby Mølle

150 meter projekterede kæmpevindmøller ved Ålsrode

150 meter projekterede kæmpevindmøller ved Lyngby

Borgere, der er imod kæmpevindmølleprojektet vest for Ålsrode og som har medunderskrevet
høringssvar af 10. maj skrevet af Heidi og Frederik Nicolajsen.

Fakta: (links til information og beretninger)

Debatoplæg – Vindmøller ved Ålsrode

http://www.norddjurs.dk/media/1977599/Debatoplaeg_vindmoeller_4_15.pdf

Vindmøller øst for Søby – Ideoplæg

http://www.norddjurs.dk/media/1656232/Ideoplaeg_%C3%98st-for-Soeby09.pdf

 

Naboer fortæller om livet som “vindmølleflygtninge”
Familien fortæller til P4-Nord om deres forfærdelige oplevelser, og om det, IKKE at blive hørt og taget alvorligt af myndighederne.

I Tyskland stiger antallet af vindmølleflygtninge også
Familien Hogeveen fra Dörpum og deres naboer er overbeviste om, at det er støjen fra vindmøllerne – også den ikke hørbare – der gør dem syge. Ca. 2 måneder efter at møllerne var sat i gang startede familiens problemer med søvnløshed, hjertebanken, mandelsmerter osv osv.  Se reportagen

Vindmølleflygtninge: Støjen gør os syge og tvinger os ud af vores egen bolig
Lavfrekvent støj har forpestet Annemette Nielsens og Henrik Søndergårds liv og gjort deres ejendom mere eller mindre værdiløs. Annemette Nielsen og Henrik Søndergård føler sig så terroriseret af den lavfrekvente støj, at de har set sig nødsaget til at flytte fra deres hjem. Først i campingvogn og senere sommerhus. De kan ikke sove og har alvorlige fysiske og psykiske gener. Se reportagen

Naboer flygter fra lavfrekvent støj fra kæmpevindmøller
Vindmølleflygtninge: De kan ikke sove og flytter eller køber sommerhuse for at komme væk fra de store vindmøller. Borgerlige politikere ønsker bedre beskyttelse til naboerne og vil have kigget reglerne igennem.

»Når folk flygter fra deres hjem, er det jo ikke noget, som de gør for sjov eller for at få opmærksomhed. Så lad os nu imødekomme disse mennesker og tage dem alvorligt,« siger Hans Chr. Schmidt, der også bliver bakket op af Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen.