Kæmpevindmøller ved Ålsrode – den ”brede opbakning” er der ikke

På borgermødet i Ålsrode forsamlingshus glædede Norddjurs Kommunes repræsentant fra kommunalbestyrelsen sig over de mange fremmødte og den brede opbakning til opsætning af kæmpevindmøller ved Ålsrode. Når vi ser bort fra kommunens, statens og Ecopartners folk, var vi maksimalt 20 borgere til stede – det er værd at bemærke.  At klassificere opbakningen fra Ecopartner og kommunen som en bred opbakning er desuden et specielt træk, al den stund, at der ganske enkelt ikke eksisterer en bred opbakning til projektet fra borgerne.

På mødet gjorde vi opmærksom på den kritisable og mangelfulde information til borgerne og satte spørgsmålstegn ved den ”brede opbakning”.

Vi har tilladt os at illustrere, at den såkaldte ”brede opbakning” er svært at få øje på, når man ser de mange modstandere af vindmølleprojektet, placeret på kortet herunder. Tankevækkende er det også, at langt de fleste, der nu er medunderskriver, aldrig havde hørt om projektet, før vi kontaktede dem. Det må give stof til eftertanke.

Som kommende nabo til de tre/fire projekterede 150 meter høje vindmøller vest for Ålsrode, vil vi gerne ønske Jer alle en god sommerferie. Sommerferien kunne jo fordrives ved stranden, men det danske sommervejr indbyder nok mere til lidt sommerlæsning.

Kort over området, hvor borgerne med deres underskrift viser, at de er imod kæmpevindmøller i beboet område

Vi anbefaler Jer at læse tillægget til vores høringssvar af 10. maj 2015, hvor 199 lokale borgere og naboer har valgt at medunderskrive på en modstand mod projektet. Borgere der er usikre på fremtiden, og som ikke ved om de er købt eller solgt.

Når man som lokalpolitiker skal beslutte noget, der har så store konsekvenser for de borgere, der har betroet én sin stemme, så må man som et minimum kræve at lokalpolitikerne sætter sig ind i sagen. Der er mange følelser og fakta at holde styr på, men ét er sikkert – det er de færreste, der jubler over at være eller at blive nabo til en kæmpevindmølle, – tværtimod forlyder det, at mennesker og dyr bliver syge og må flygte fra deres hjem som det også fremgår af nedenstående beretninger.

Det hævdes ofte fra vindmølleindustrien, at der ikke er beviser for at vindmøllestøj er skadelig for mennesker. Dette er ikke korrekt, der findes rapporter og undersøgelser fra flere lande, der påviser de sundhedsskadelige virkninger. Af samme grund er bl.a. S og SF denne uge ude med udtalelser, som bakker op om at placere møller, så de ikke skader borgere i Danmark.

Speciallæge i samfundsmedicin/arbejdsmedicin Mauri Johansson udtaler ”Der er rigelig forskningsmæssig viden til at man kan sige, at der er sikre lægevidenskabelige beviser for, at det at bo nær disse store møller
(> 2 MW) er helbredsskadeligt, i sær for fostre, børn og gamle”.

Vi undrer os over, at kommunen tillader sig, at kalde dette en bred opbakning. Den eksisterer ganske enkelt ikke. Tværtimod kan vi konstatere, at de som kender til sagen – på baggrund af det ganske lille oplysningsniveau – er kritiske.

For at kunne forstå, hvorfor der defacto ikke eksisterer en bred opbakning til projektet i Ålsrode, kan man med fordel gå i gang med vores anbefalede liste over læsning til sommeren herunder.

Med ønske om en god sommerferie.

Med venlig hilsen

På vegne lokalområdets borgere

Heidi og Frederik Nicolajsen
Kejsegårdsvej 6
8500 Grenå

 

Læseliste til sommerferien:

Naboer fortæller om livet som “vindmølleflygtninge”

Familien fortæller til P4-Nord om deres forfærdelige oplevelser, og om det, IKKE at blive hørt og taget alvorligt af myndighederne.
Sundhedsskadelige virkninger af infralyd (fra vindmøller) omtalt i 22-Nyhederne på TV2

Kæmpevindmøller kan være til fare for helbredet og bør slet ikke placeres i nærheden af beboelse fremgår af det svenske ugeskrift for læger.

 

I Tyskland stiger antallet af vindmølleflygtninge også
Familien Hogeveen fra Dörpum og deres naboer er overbeviste om, at det er støjen fra vindmøllerne – også den ikke hørbare – der gør dem syge. Ca. 2 måneder efter at møllerne var sat i gang startede familiens problemer med søvnløshed, hjertebanken, mandelsmerter osv osv.  Se reportagen

Vindmølleflygtninge: Støjen gør os syge og tvinger os ud af vores egen bolig
Lavfrekvent støj har forpestet Annemette Nielsens og Henrik Søndergårds liv og gjort deres ejendom mere eller mindre værdiløs. Annemette Nielsen og Henrik Søndergård føler sig så terroriseret af den lavfrekvente støj, at de har set sig nødsaget til at flytte fra deres hjem. Først i campingvogn og senere sommerhus. De kan ikke sove og har alvorlige fysiske og psykiske gener. Se reportagen

Naboer flygter fra lavfrekvent støj fra kæmpevindmøller
Vindmølleflygtninge: De kan ikke sove og flytter eller køber sommerhuse for at komme væk fra de store vindmøller. Borgerlige politikere ønsker bedre beskyttelse til naboerne og vil have kigget reglerne igennem.

»Når folk flygter fra deres hjem, er det jo ikke noget, som de gør for sjov eller for at få opmærksomhed. Så lad os nu imødekomme disse mennesker og tage dem alvorligt,« siger Hans Chr. Schmidt, der også bliver bakket op af Dansk Folkepartis miljøordfører, Pia Adelsteen.

Debat Norddjurs: Vindmøller – tidligere V-miljøminister har forstået alvoren

Er tidligere V-miljøminister Hans Christian Schmidt en af de få folkevalgte, der har forstået alvoren, når det gælder store vindmøller? Det argumenterer Peter Skeel Hjorth, journalist og forfatter til bogen “Besat af Vind”, for i dette debatindlæg.
Vildledning om vind (Landsforeningen Naboer til kæmpevindmøller)
En film der sætter fokus på nogle af de problemer som store vindmøller udsætter lokalbefolkningen for. Problemer som vindindustrien med alle midler forsøger at nedtone, bl.a. ved at mistænkeliggøre de borgere der er modstandere af at få store vindmøller som naboer. Denne film tager et opgør med vindindustriens påstand om, at ingen huskøbere er betænkelige ved at bo tæt på store vindmøller, og at huse tæt på store vindmøller sælges ligeså hurtigt og til samme priser, som huse der ikke ligger tæt på vindmøller.

Hvem vil, med hånden på hjertet, betale fuld pris for et hus som er nabo til en 150m høj vindmølle?

Middag skal købe forståelse (DR-tv)

Lobbyisme i brug mht. opsætning af kæmpevindmøller, på bekostning af naboers sundhed – TV-Avisen