DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015

Norddjurs Kommune planlægger nu for opstilling af nye vindmøller ved Ålsrode. Selve mølleområdet er beliggende mellem Trustrup og Ålsrode, omkring 1 kilometer sydøst for Hovedvej A15. Det nye vindmølleanlæg forventes at bestå af tre vindmøller med totalhøjder på op til 150 meter. Anlægget erstatter de fem eksisterende møller, der står i området i dag. Området er udpeget til opstilling af vindmøller, som Vindmølleområde 16 – Vest for Ålsrode, i vindmølleplanen for Norddjurs Kommune, vedtaget i april 2011. I udpegningen forudsættes det, at den Det udpegede vindmølleområde vest for Ålsrode eksisterende vindmøllerække på 5 stk. 750 kW møller, bliver nedtaget, før der kan opstilles nye vindmøller i området. Med denne folder starter Norddjurs Kommune en debatfase forud for den videre planlægning for vindmølleområdet vest for Ålsrode. Høringsperioden går fra den 14. april 2015 til den 12. maj 2015.

Ecopartner, Egå, har ansøgt Norddjurs Kommune om opstilling af vindmøller i det udlagte vindmølleområde. Det ansøgte projekt omfatter opstilling af 3 stk. 3 MW vindmøller med en rotordiameter på 112 meter, og en totalhøjde på op til 150 meter. De præcise mølletyper og – størrelser er ikke afgjort på dette stadie af planlægningen. Der kan for eksempel blive tale om andre, større dimensioner af generator eller vingediameter, afhængigt af de videre beregninger af lokale vindforhold mm. Møllerne kan dog under ingen omstændigheder blive højere end 150 meter totalhøjde. De nye vindmøller vil erstatte de fem eksisterende vindmøller i området, Det ansøgte projekt som nedtages.

Læs debatoplæg her