Ynkelig dekan i vindmølle-sag

Danmarks førende akustiker, professor Henrik Møller, advarede i 2011 Miljøstyrelsen om problematikken om den lavfrekvente støj fra vindmøller.

Vindmølleindustrien klagede officielt til dekan Eskild Holm-Nielsen, Aalborg Universitet, som efterfølgende fyrede professoren 1.4.2014 med seks måneders varsel med begrundelsen dårlig økonomi.

Efter at meddelelsen om professor Møllers fyring er gået verden rundt, strømmer protesterne ind, idet naboskab til vindmøller er et globalt problem. Som svar på disse protester har dekanen svaret, at Møller sandelig stadig er knyttet til universitetet som emeritus.

Det kunne give omverdenen indtryk af, at professoren stadig er ansat, men det er ikke korrekt. Emeritus er blot en titel. Dekanen har selv underskrevet universitetets vejledning om emeritus-ordningen, og her står netop: ‘ en emeritus er ikke ansat, og der er ingen lønudgifter forbundet med titlen’. Omfanget af en efter fyring følgende ’tilknytning’ bestemmes suverænt af dekanen.

At dekanen med adresse på den institution, der skal finde og formidle sandheden, ynkeligt forsøger at skrive verden rundt for at retfærdiggøre sine handlinger, er en skændsel for enhver dansker.

EB læserbrev / Ynkelig dekan i vindmølle-sag / Peter Prinds

Peter Prinds