Middag skal købe forståelse

I Miljøministeriet Naturstyrelsens folder Vindmøller – åbenhed, dialog og inddragelse skriver man:


Der findes ingen endegyldig opskrift på hverken netværksdrevet vindmølleplanlægning eller succesfuld borgerinddragelse. Men der findes nogle principper eller ingredienser, som vi præsenterer her. Brug altid gode ’råvarer’, som er behandlet ordentligt og har groet lokalt på markerne, i drivhuse, indenfor, udenfor eller vildt i dit lokalområde.

Du kan bruge: “Én gratis middag på et gods bestående af mad, én genstand samt kaffe og kage til deltagerne. Tilfør eventuelt mere selv (find gerne en lokal leverandør som bidragsyder på dette). 1 invitation, du deler ud eller sender rundt via den forudgående aktivitet og samarbejdet op til eventen. 1 klar tilmeldingsfrist og angivelse af 2-3 kontaktpersoner, som svarer via mail eller opringning. Tilfør nu 1 loft på deltagerantal, brug gerne loftsmålet 50 mennesker. 1 fordelingsnøgle med målestokken 20 borgere til 10 opstillere/erhverv til 20 fra kommune og andre myndigheder. Røres sammen. Bobler i 3 timer i alt fra 17:30-20:30.Vi fik en fin ramme stillet til rådighed af en gods- og vindmølleejer i kommunen. Tak for det. Tilstræb uanset rammen, at skabe tryghed og dialog via en form på arrangementet, der ligner fest mere end workshop.

Vi modtog deltagerne i et rum med smukt opdækkede borde, men uanset hvor, bør du sørge for at få hældt vand i glassene, og opfordre deltagerne til at skåle og hilse på hinanden med nik, ord og øjne. Giv folk aktørfarver på deres navneskilte, som man gensidig kan se, hvem der er borger, erhverv og myndighed, bland dem og lav gerne små ’festlege’ både inden og efter maden. Vores program så således ud:

17.30 Ankomst – Introduktion, roller, navneskilte og startøvelse
17.45 Spisning – med videoindslag om borgerinddragelse
18.30 Orientering – oplæg om planlægningsforløbs et fra forskellige aktørers perspektiv
19.15 Gruppearbejde – selvvalgte blandede grupperom fire overordnede emner
20.00 Afrunding – slutøvelse og orientering om den videre process
20:30 Tak for i aften!

Vi mødtes for at tale, udveksle, lytte, lære, stå vores standpunkter og for at diskutere, men især producereinput til hvorfor både myndighed og erhverv kan og bør blive bedre til at involvere naboerne tilde projekter, der er på tegnebrættet, længe før det sker i dag. Tidlig involvering, mere kontakt parterne imellem, mindre berøringsangst, og et fælles ønske om at skabe en kvalificeret, værdig dialog, blev fremhævet undervejs i mødet.