Sikkerhedsafstand mellem naboer og vindmøller er reduceret 400 %

Hvordan hænger det sammen?

De fleste landmøller i det danske landskab er i dag ca. 75 meter høje med en maskine på 0,75 MW. Der er 2 afgørende kilder, der skaber vindmøllestøj, nemlig vingestøj og maskinstøj. Afstandskravet til nærmeste nabo er fastsat af vindmølleindustrien og ophævet til lov af folketinget. Kravet er 4 gange vindmøllens højde, altså 300 meter for 75 meter høje vindmøller.
Disse vindmøller erstattes nu med vindkraftværker – kæmpevindmøller på 150 meters højde med en maskine på 3 MW. Det betyder, at vindmøllehøjden er fordoblet og maskinen er 4 gange større. Medtages vindmøllens maskinstørrelse i beregningen af sikkerhedsafstanden, bliver beregningen: Vindmøllehøjde x Afstandskrav x Maskinstørrelse. For de nuværende vindmøller giver det: 75 x 4 x 1= 300 meter.

Beregnes sikkerhedsafstande på samme måde for kæmpevindmøller, skal sikkerhedsafstanden være: 150 x 4 x 4=2400 meter. Her har myndighederne/vindmølleindustrien bestemt, at afstanden kun skal være 600 meter.

Sikkerhedsafstanden mellem borgerne og vindkraftværker/kæmpevindmøller er dermed reduceret med 400%.

Dette har store konsekvenser for vindmøllenaboer, som ofte kun kan udholde påvirkningen nogle få måneder før de må overnatte i sommerhus, bo i campingvogn langt fra møllerne eller give op. Kun medborgernes solidariske modstand og lokalpolitikernes sunde fornuft kan forhindre at denne behandling af borgerne skal fortsætte. Kan borgerne regne med lokalpolitikernes sunde fornuft, eller skal vi acceptere tab af borgere for at holde vindmølleindustrien i gang? – vi har tydeligvis ikke brug for mere vindmøllestrøm!

/pba@kaempevindmoeller.dk