Den grønne omstilling – derfor ønsker vi mere magt tilbage til politikerne..!

Målet er at indrette samfundet således, at vi i Danmark kan bidrage til at reducere klodens samlede CO2-udledning. De store mængder CO2 landene udleder menes at være en af årsagerne til de nuværende klimaændringer.

I Danmark har vi derfor besluttet at de penge der skal bruges til den grønne omstilling skal betales af alle der bruger el-energi altså erhvervslivet og alle borgere. Alene i 2015 indkræves der 7,6 milliarder kroner i ”pengetanke” også kaldet PSO-pengene, der via tilskudsordninger skal finansier den grønne omstilling. Selvom den danske CO2-udledning kun er en milliontedel af verdens samlede udledning, kan det vel godt føles rigtigt at gøre noget.

I Danmark kanaliseres halvdelen at disse tilskudspenge over til vindmølleindustrien. Det er ud fra en betragtning om, at vindteknologien er meget udviklet og nye store vindmøller, der er små el-kraftværker, kan producere ganske meget energi og vil, når det blæser, være en effektiv kilde til omstillingen.

De meget lukrative tilskudsordninger til disse vindmøller har skabt en kultur og pression fra vindemølleindustriens interesseorganisation, hvor de stærkeste kræfter sættes ind for at skaffe sig adgang til disse næsten uudtømmelige pengeressourcer.

På den måde er der lykkes at påvirke såvel politikere som Ministerier gennem dygtigt vedvarende lobbyvirksomhed, hvor holdninger og beslutninger bliver til salg. Det ses nok tydeligst når politikere før et valg kan sige et, og efter en behandling af interesseorganisationerne kan sige det helt modsatte. Vi ser love bliver tilpasset vindmølleindustriens interesser eller at ældre regler, for mindre vindmøller, bliver fastholdt for kæmpevindmøller, så evt. skærpede regler ikke begrænser eller hindre opstilling af de mange nye kæmpevindmøller. Vi ser referater fra politiske møder, hvor der direkte skrives, at de nye skærpe regler ikke må begrænse gennemførelse af vindmølleplanerne. Vi ser der afholdes hemmelige møder mellem politikere og vindmølleindustrien, hvor borgernes beskyttelse mod de store vindkraftværker elimineres.

Herefter kan kommunale politikere henvise til loven og bruge dette som et alibi for at gennemføre noget der passer ind i egne/kommunale interesser. De mange tilskudspenge giver frit løb for spekulation, private/familie-interesser, griskhed, fortielser, fordrejning af fakta og direkte løgne. Værdier der er sneget sig ind i samfundet og blevet almindelige hvor pengene flyder i overflod, men hvor forargelsen også er stor, når det opdages, men normalt går det upåagtet hen for de fleste.

Den grønne omstilling er blevet et mantra som har fjernet os fra det oprindelige mål at reducere CO2-udledningen til at blive en gavebod for de få og en bekostelig affære for samfundet.

Vi ser også at al samfundsøkonomisk logik bliver undertrykt, fordi borgmestre konkurrerer om at profilere sin kommune som den mest grønne med borgmesteren som bannerføre for denne mission – også selvom det vil gå ud over de borgere som tvinges til at bo nær disse støjende vindkraftværker – borgere der er helt uden beskyttelse fra samfundet – grundet de manipulerede love og en vindmøllebekendtgørelse som de fleste politikere i dag er enige om er fra en svunden tid.
I processen hvor områder skal udvælges er det vigtigt for kommunen at vælger vindmølleområder, hvor man kan overkomme borgernes modstand. Derfor ser vi ofte at eksisterende vindmølleområder er målet for nye vindmøller, selvom de nye vindmøller er små kraftværker der både naturmæssigt, men ikke mindst støjmæssigt, bryder med tidligere hensyn til natur og borgere.

Information om det virkelige liv hos de nuværende vindmøllerampe borgere hvor helbredet ikke holdt, samt de lægelige udtalelser er vigtig at få frem til politikerne. De menneskelige omkostninger for dem der nu lever nær kæmpevindmøller, eller er flygtet derfra, er ubeskrivelige. Men værre er, at myndighederne og mange politikere ignorerer disse vindmølleofre. Der er stadig politikere, især socialdemokrater, der ikke vil accepterer lægelige udtalelser om, at vindmøller er årsagen til de syge vindmøllenaboer.

Er vore samfundsværdier ved at korrodere eller er viden om hvad der i virkeligheden styrer vort demokrati ved at blive synlig. For de vindmølleramte borgere er troen på retfærdighed forsvundet, når fundamentale hensyn til deres livsvilkår ikke længere respekteres, når samfundsøkonomiske hensyn styres af interessegrupper under dække af den grønne omstilling, og hvor den virkelige CO2-reduktion lige nu har ringe vilkår. Tænk hvad vi kunne udrette, hvis blot nogle af de mange milliarder el-forbrugerne bliver afkrævet hvert år, blev brugt på forskning og en bredere vifte af vedvarende energikilder, men ikke mindst at udnytte lidt mere end 9% af den alt for meget vindstrøm vi har svært ved at slippe af med i dag – så kunne vi igen blive stolte af vort land og vore politikere og gøre noget afgørende for CO2-reduktionen.

Det drejer sig om mere magt tilbage de politikere vi har valgt og mindre magt til interesseorganisationernes lobbyister der har fordrejet fakta og forført mange politikere.

Med venlig hilsen

/Sammenslutningen af “Borgere i Norddjurs – viden om kæmpevindmøller”
pba@kaempevindmoeller.dk