Tak til de kommunalpolitikere der…

–  har set alvoren for de borgere der bliver ramt af vindmøllekonsekvenserne.
Disse politikere siger ja til vindmøller, men nej til placering af kæmpevindmøllerne nær beboelse.

Tak til:

A Pia Bjerregaard
V Hans Erik Husum
V Kasper Bjerregaard
V Lars Østergaard
V Niels Ole Birk
V Rikke A. Jørgensen
C Benny Hammer
LG Harald Grønlund
BL Olaf K. Madsen
DF Inger Andersen
DF Steen Jensen
Ø Ulf Harbo

Venlig hilsen redaktionen på kæmpevindmøller.dk. Måske kommer vor Borgmester de berørte borgere til undsætning?
Der mangler nu kun 2 politikere, som vil tage de udsatte borgeres parti – så alarmen kan  afblæses og freden igen kan sænke sig over Norddjursborgerne.